Konferencja - nadzór korporacyjny

Relacja z wydarzenia: 

W dniu 25 czerwca 2008 roku odbyła się konferencja "CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH".

Opis

Organizatorzy
logo_gpw_1_thumb175.jpg   logo_15_seg.jpg

Materiały oraz wyniki badań zostały zamieszczone poniżej.

Transmisję internetową zapewnia:
logo_wse_infoengine.jpg

Program

11.30 - 11.45

Otwarcie konferencji i panel inauguracyjny


Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Jacek Socha, Wiceprezes Zarządu, PricewaterhouseCoopers

11.45 – 13.15

Dyskusja panelowa: Czy łatwo jest wdrożyć Dobre Praktyki- najczęstsze bolączki spółek notowanych na GPW


Prowadzący:
Rafał Garszczyński, Członek Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Członek Zarządu, NOVITUS S.A.

Uczestnicy
Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych
Dariusz Grębosz, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.
Magdalena Jerzemowska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Andrzej S. Nartowski, Prezes Zarządu, Polski Instytut Dyrektorów
Roland Pac, Wiceprezes. Polski Instytut Relacji Inwestorskich; Dyrektor Zarządzający, ING Bank Śląski S.A.

 • Czy cele nowych zasad ładu korporacyjnego zostały zrealizowane?
 • Czy wypełnienie Dobrych Praktyk podnosi wartość spółki i atrakcyjność giełdy?
 • Które zasady są najtrudniejsze we wdrożeniu dla spółek notowanych na GPW?
 • Czy i jakiego typu pomocy spółki oczekują we wdrażaniu zasad?

Dyskusja zostanie poprzedzona interaktywnym badaniem uczestników seminarium:
Jak oceniamy wdrożenie nowych zasad ładu korporacyjnego

13.15 – 14.00 Lunch
14.00 -14.45

Biznes kontrolowany - główne trendy ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej na świecie oraz rozwiązania polskie


Jacek Socha, Wiceprezes Zarządu, PricewaterhouseCoopers
Krzysztof Szułdrzyński, Partner PricewaterhouseCoopers

 • Ewolucja ustawy Sarbanes-Oxley oraz Japanese SOX - bliskiego kuzyna amerykańskiego rozwiązania
 • Podejście w zakresie ładu korporacyjnego i systemu kontroli wewnętrzej w wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Nowe prawo - ustawa o nadzorze publicznym czyli polska odpowiedź na wymogi Dyrektywy 2006/43/WE
 • Jak wdrożyć system kontroli wewnętrznej - przykłady, wskazówki, najlepsze praktyki, doświadczenia
14.45 -16.15

Dyskusja panelowa: Ocena systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem - jak to zrobić w Polsce?


Prowadzący:
Andrzej S. Nartowski, Prezes Zarządu, Polski Instytut Dyrektorów

Uczestnicy:
Marcin Dyl, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Wiesław Rozłucki, Przewodniczący Rady Programowej, Polski Instytut Dyrektorów
Jacek Socha, Wiceprezes Zarządu, PricewaterhouseCoopers
Andrzej Sołdek, Prezes Zarządu, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A

 • przygotowanie do wypełnienia nowych regulacji?
 • "Spółka nie posiada systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem" - czy to jest polska rzeczywistość...?
 • W jaki sposób Rada Nadzorcza monitoruje i ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem?
 • Czy system kontroli wewnętrznej winien podlegać weryfikacji niezależnego biegłego rewidenta?
 • Skuteczny, optymalno kosztowo, podnoszący wartość spółki system kontroli wewnętrznej - jak to zrobić w Polsce?


Dyskusja zostanie poprzedzona interaktywnym badaniem uczestników seminarium: Rola Rad Nadzorczych w kontekście nowych regulacji

16.15 – 16.45 Podsumowanie konferencji przy kawie

Patronat

Patronat Merytoryczny
  logo_pricewaters_stare.jpg  
Patronat Medialny
     

Materiały

 • Biznes kontrolowany - prezentacja Krzysztof Szułdrzyński

Pobierz

 • Badanie interaktywne wraz z wynikami

Pobierz

Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się