Konferencja " Pracownicze programy akcyjne - szansa dla firm, szansa dla Polski"

Kategoria: 
Patronaty SEG
19/01/2017

1 lutego 2017 r. odbędzie się konferencja "Pracownicze programy akcyjne - szansa dla firm, szansa dla Polski", która została objęta patronatem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Podczas konferencji uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy pracownicze programy akcyjne mają szansę stać się popularne w Polsce oraz jak w praktyce można je wdrażać w przedsiębiorstwie.

Badania wskazują, że spółki posiadające pracownicze programy akcyjne (PPA) z istotnym udziałem pracowników w akcjonariacie osiągają o 1-2 proc. wyższą dynamikę wzrostu przychodów.

W firmach, w których od lat funkcjonują PPA, wzrasta też wydajność pracowników. W rezultacie wiele podmiotów z PPA osiąga przeszło 20% większe zyski niż podmioty analogiczne o innej strukturze własnościowej.

Gościem specjalnym konferencji będzie Pan Minister Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, którego wystąpienie będzie dotyczyło społecznej i gospodarczej roli pracowniczychprogramów akcyjnych.

Eksperci PwC na podstawie własnych analiz dotyczących funkcjonowania PPA w Polsce i na świecie zaprezentują uczestnikom konferencji najważniejsze wnioski, w tym:
• Jakie korzyści wynikają z wdrożenia PPA dla Polski,
przedsiębiorców i pracowników?
• Które państwa na świecie mają najlepsze praktyki w tym
zakresie?
• Jakie bariery i wyzwania stoją jeszcze przed Polską?

Analizy te będą wstępem do dyskusji panelowej z udziałem pracodawców, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach w zakresie funkcjonowania pracowniczych programów akcyjnych w Polsce. W drugiej części konferencji powiemy o praktycznych aspektach wdrożenia PPA w firmie (wymogi prawne, regulacje podatkowe i księgowe, aspekty HR-owe).

Wydarzenie to skierowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych (w szczególności członków komitetów wynagrodzeń), dyrektorów działów HR i osób odpowiedzialnych za strategię firmy.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja odbędzie się w środę, 1 lutego 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny do 24 stycznia br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia.

Osoba kontaktowa
Agnieszką Setlik,
agnieszka.setlik@pl.pwc.com, +48 662 950 232

Ostatnia aktualizacja 19/01/2017
Podziel Się