Konferencja regionalna SEG: Gdańsk

Relacja z wydarzenia: 

Opis

Organizatorzy
seg_0.jpg deloitte_legal.jpg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Deloitte Legal mieli przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG", która odbyła się 13 kwietnia 2018 roku w Sali Meeting Room 5 (I piętro) Focus Hotel Premium Gdańsk (ul. Nad Stawem 5, Gdańsk-Wrzeszcz).

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

 • Kraków - 8 marca br. - więcej o konferencji na stronie SEG
 • Katowice - 20 marca br. - więcej o konferencji na stronie SEG
 • Poznań - 12 kwietnia br. - więcej o konferencji na stronie SEG
 • W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG

W pierwszym bloku tematycznym dotyczącym Komitetów Audytu zaproszeni eksperci omówili Komitety Audytu pod nowymi regulacjami (kompozycja i wymogi stawiane członkom KA, KA w strukturze korporacyjnej spółki, minimalizacja ryzyk związanych z utworzeniem KA). Następnie zajmowali się analizą funkcjonowania KA (polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta, katalog usług zakazanych oraz wyjątki, jak praktycznie przeprowadzić wybór biegłego rewidenta).

Druga część seminarium poświęcona była tematyce MAR. Prelegenci najpierw przedstawili zagadnienia dotyczące listy insiderów (kto powinien prowadzić i kto powinien się znaleźć na liście insiderów, jak powinna wyglądać prawidłowa lista insiderów, sanowanie nieścisłości) oraz zaprezentowali wybrane rodzaje trudnych informacji poufnych (dane okresowe: przychody miesięczne, zamówienia, CAPEX itp., finansowa informacja poufna, publiczna informacja poufna).

Ostatni blok dotyczył najważniejszych zmian regulacyjnych. Eksperci dyskutowali o RODO (zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych, niezbędne regulacje wewnętrzne spółki, sposób postępowania z danymi osobowymi), na temat ustawy o jawności życia publicznego (niezbędne regulacje wewnętrzne spółek, klauzule antykorupcyjne, system sygnalistów) oraz zmian dotyczących funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym m.in. raportowanie informacji niefinansowych, funkcjonowanie emitentów zgodnie z MIFID II, nowy format okresowych sprawozdań finansowych (ESEF). Podczas zamykającej debaty omówione zostały programy motywacyjne dla osób zatrudnionych w spółkach publicznych oparte na akcjach (struktura programów motywacyjnych opartych na akcjach / papierach wartościowych, wymiennych na akcjach, zalety stosowania programów motywacyjnych w spółkach publicznych jako dodatkowej formy wynagradzania pracowników,  najistotniejsze kwestie podatkowe związane z rozliczaniem programów motywacyjnych).

Wydarzenie skierowane było do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządów spółek giełdowych.

Program

10:40-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

BLOK I: KOMITETY AUDYTU

11:00-11:30

Komitety Audytu pod nowymi regulacjami

 • Kompozycja i wymogi stawiane członkom KA
 • KA w strukturze korporacyjnej spółki
 • Minimalizacja ryzyk związanych z utworzeniem KA

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Wróblewski, Partner Associate, Deloitte Legal

11:30-12:00

Funkcjonowanie KA

 • Polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta
 • Katalog usług zakazanych oraz wyjątki
 • Jak praktycznie przeprowadzić wybór biegłego rewidenta

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Alina Świerczek, Senior Associate, Deloitte Legal

12:00-12:30

Przerwa kawowa

BLOK II: MAR

12:30-13:00

Listy insiderów

 • Kto powinien prowadzić i kto powinien się znaleźć na liście insiderów
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa lista insiderów
 • Sanowanie nieścisłości

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Alina Świerczek, Senior Associate, Deloitte Legal

13:00-13:30

Wybrane rodzaje trudnych informacji poufnych

 • Dane okresowe: przychody miesięczne, zamówienia, CAPEX itp.
 • Finansowa informacja poufna
 • Publiczna informacja poufna

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Wróblewski, Partner Associate, Deloitte Legal

13:30-14:00

Przerwa kawowa

BLOK III: NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY REGULACYJNE

14:00-14:20 RODO
 • Zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych
 • Niezbędne regulacje wewnętrzne spółki
 • Sposób postępowania z danymi osobowymi

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Ewelina Witek, Senior Managing Associate, Deloitte Legal

14:20-14:40 Ustawa o jawności życia publicznego
 • Niezbędne regulacje wewnętrzne spółek
 • Klauzule antykorupcyjne
 • System sygnalistów

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Maciej Kuśmierczyk, Managing Associate, Deloitte Legal

14:40-15:00

Zmiany dot. funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym

 • Raportowanie informacji niefinansowych
 • Funkcjonowanie emitentów zgodnie z MIFID II
 • Nowy format okresowych sprawozdań finansowych (ESEF)

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Alina Świerczek, Senior Associate, Deloitte Legal

15:00-15:20

Programy motywacyjne dla osób zatrudnionych w spółkach publicznych oparte na akcjach

 • Struktura programów motywacyjnych opartych na akcjach / papierach wartościowych wymiennych na akcjach
 • Zalety stosowania programów motywacyjnych w spółkach publicznych jako dodatkowej formy wynagradzania pracowników
 • Najistotniejsze kwestie podatkowe związane z rozliczaniem programów motywacyjnych

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Maciej Wróblewski, Partner Associate, Deloitte Legal

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Konferencji:

 • Prezentacja

Pobierz

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 30/05/2018
Podziel Się