Konferencja regionalna SEG: Katowice

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy mieli przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG", która odbyła się 20 marca 2018 roku w Sali Madagaskar (II piętro) w Hotelu Courtyard by Marriott Katowice City Center w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

Opis

Organizatorzy
seg_0.jpg chabasiewicz_nowe_logo_small.png

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

 • Poznań - 12 kwietnia br. - więcej o konferencji na stronie SEG
 • Gdańsk - 13 kwietnia br. - więcej o konferencji na stronie SEG
 • W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG

W pierwszym bloku tematycznym dotyczącym Komitetów Audytu zaproszeni eksperci omówili Komitety Audytu pod nowymi regulacjami (kompozycja i wymogi stawiane członkom KA, KA w strukturze korporacyjnej spółki, minimalizacja ryzyk związanych z utworzeniem KA). Następnie przedstawili analizę funkcjonowania KA (polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta, katalog usług zakazanych oraz wyjątki, jak praktycznie przeprowadzić wybór biegłego rewidenta).

Druga część seminarium poświęcona była tematyce MAR. Prelegenci najpierw opracowali zagadnienia dotyczące listy insiderów (kto powinien prowadzić i kto powinien się znaleźć na liście insiderów, jak powinna wyglądać prawidłowa lista insiderów, sanowanie nieścisłości) oraz zaprezentowali wybrane rodzaje trudnych informacji poufnych (dane okresowe: przychody miesięczne, zamówienia, CAPEX itp., finansowa informacja poufna, publiczna informacja poufna).

Ostatni blok dotyczył najważniejszych zmian regulacyjnych. Eksperci dyskutowali o RODO (zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych, niezbędne regulacje wewnętrzne spółki, sposób postępowania z danymi osobowymi) oraz na temat ustawy o jawności życia publicznego (niezbędne regulacje wewnętrzne spółek, klauzule antykorupcyjne, system sygnalistów). Podczas zamykającej debaty omówione zostały zmiany dotyczące funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym m.in. raportowanie informacji niefinansowych, funkcjonowanie emitentów zgodnie z MIFID II, nowy format okresowych sprawozdań finansowych (ESEF).

Wydarzenie skierowane było do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządów spółek giełdowych.

Program

10:40-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

BLOK I: KOMITETY AUDYTU

11:00-11:30

Komitety Audytu pod nowymi regulacjami

 • Kompozycja i wymogi stawiane członkom KA
 • KA w strukturze korporacyjnej spółki
 • Minimalizacja ryzyk związanych z utworzeniem KA

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Anita Gwóźdź, Radca Prawny, Head of Capital Markets, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

11:30-12:00

Funkcjonowanie KA

 • Polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta
 • Katalog usług zakazanych oraz wyjątki
 • Jak praktycznie przeprowadzić wybór biegłego rewidenta

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Anita Gwóźdź, Radca Prawny, Head of Capital Markets, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

12:00-12:30

Przerwa kawowa

BLOK II: MAR

12:30-13:00

Listy insiderów

 • Kto powinien prowadzić i kto powinien się znaleźć na liście insiderów
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa lista insiderów
 • Sanowanie nieścisłości

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Wojciech Chabasiewicz, Partner, Radca Prawny, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

13:00-13:30

Wybrane rodzaje trudnych informacji poufnych

 • Dane okresowe: przychody miesięczne, zamówienia, CAPEX itp.
 • Finansowa informacja poufna
 • Publiczna informacja poufna

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Wojciech Chabasiewicz, Partner, Radca Prawny, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

13:30-14:00

Przerwa kawowa

BLOK III: NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY REGULACYJNE

14:00-14:20 RODO
 • Zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych
 • Niezbędne regulacje wewnętrzne spółki
 • Sposób postępowania z danymi osobowymi

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Agata Kowalska, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

14:20-14:40 Ustawa o jawności życia publicznego
 • Niezbędne regulacje wewnętrzne spółek
 • Klauzule antykorupcyjne
 • System sygnalistów

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Wojciech Chabasiewicz, Partner, Radca Prawny, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

14:40-15:00

Zmiany dot. funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym

 • Raportowanie informacji niefinansowych
 • Funkcjonowanie emitentów zgodnie z MIFID II
 • Nowy format okresowych sprawozdań finansowych (ESEF)

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Anita Gwóźdź, Radca Prawny, Head of Capital Markets, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 04/04/2018
Podziel Się