Konferencja regionalna SEG: Kraków

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz BDO Legal Łatała i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG", która odbyła się 8 marca 2018 roku w Sali River (II piętro) w Niebieski Art Hotel & Spa w Krakowie (ul. Flisacka 3).

Opis

Organizatorzy
seg_0.jpg bdo_legal_cmyk_przyciete_small.jpg

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

 • Poznań - 12 kwietnia br. - więcej o konferencji na stronie SEG
 • Gdańsk - 13 kwietnia br. - więcej o konferencji na stronie SEG
 • W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG

W pierwszym bloku tematycznym dotyczącym Komitetów Audytu zaproszeni eksperci omówili Komitety Audytu pod nowymi regulacjami (kompozycja i wymogi stawiane członkom KA, KA w strukturze korporacyjnej spółki, minimalizacja ryzyk związanych z utworzeniem KA). Następnie zajęliśmy się analizą funkcjonowania KA (polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta, katalog usług zakazanych oraz wyjątki, jak praktycznie przeprowadzić wybór biegłego rewidenta).

Druga część seminarium poświęcona była tematyce MAR. Prelegenci najpierw przedstawili zagadnienia dotyczące listy insiderów (kto powinien prowadzić i kto powinien się znaleźć na liście insiderów, jak powinna wyglądać prawidłowa lista insiderów, sanowanie nieścisłości) oraz zaprezentowali wybrane rodzaje trudnych informacji poufnych (dane okresowe: przychody miesięczne, zamówienia, CAPEX itp., finansowa informacja poufna, publiczna informacja poufna).

Ostatni blok dotyczył najważniejszych zmian regulacyjnych. Eksperci dyskutowali o RODO (zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych, niezbędne regulacje wewnętrzne spółki, sposób postępowania z danymi osobowymi) oraz na temat ustawy o jawności życia publicznego (niezbędne regulacje wewnętrzne spółek, klauzule antykorupcyjne, system sygnalistów). Podczas zamykającej debaty omówiliśmy zmiany dotyczące funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym m.in. raportowanie informacji niefinansowych, funkcjonowanie emitentów zgodnie z MIFID II, nowy format okresowych sprawozdań finansowych (ESEF).

Wydarzenie skierowane było do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządów spółek giełdowych.

Program

10:40-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

BLOK I: KOMITETY AUDYTU

11:00-11:30

Komitety Audytu pod nowymi regulacjami

 • Kompozycja i wymogi stawiane członkom KA
 • KA w strukturze korporacyjnej spółki
 • Minimalizacja ryzyk związanych z utworzeniem KA

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Dorota Szlachetko-Reiter, Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
Aleksandra Łatała-Kremer, Prawnik, BDO Legal Łatała i Wspólnicy

11:30-12:00

Funkcjonowanie KA

 • Polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta
 • Katalog usług zakazanych oraz wyjątki
 • Jak praktycznie przeprowadzić wybór biegłego rewidenta

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Dorota Szlachetko-Reiter, Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
Aleksandra Łatała-Kremer, Prawnik, BDO Legal Łatała i Wspólnicy

12:00-12:30

Przerwa kawowa

BLOK II: MAR

12:30-13:00

Listy insiderów

 • Kto powinien prowadzić i kto powinien się znaleźć na liście insiderów
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa lista insiderów
 • Sanowanie nieścisłości

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Paweł Duda, Partner, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy

13:00-13:30

Wybrane rodzaje trudnych informacji poufnych

 • Dane okresowe: przychody miesięczne, zamówienia, CAPEX itp.
 • Finansowa informacja poufna
 • Publiczna informacja poufna

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Paweł Duda, Partner, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy

13:30-14:00

Przerwa kawowa

BLOK III: NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY REGULACYJNE

14:00-14:20 RODO
 • Zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych
 • Niezbędne regulacje wewnętrzne spółki
 • Sposób postępowania z danymi osobowymi

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

dr Mariusz Baran, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy


14:20-14:40 Ustawa o jawności życia publicznego
 • Niezbędne regulacje wewnętrzne spółek
 • Klauzule antykorupcyjne
 • System sygnalistów

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Wiesław Łatała, Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy

14:40-15:00

Zmiany dot. funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym

 • Raportowanie informacji niefinansowych
 • Funkcjonowanie emitentów zgodnie z MIFID II
 • Nowy format okresowych sprawozdań finansowych (ESEF)

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Wiesław Łatała, Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 14/09/2018
Podziel Się