Konferencja "Znaczenie inwestorów instytucjonalnych dla rozwoju rynku kapitałowego" poprzedzająca WZCz SEG

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie byli gospodarzami konferencji "Znaczenie inwestorów instytucjonalnych dla rozwoju rynku kapitałowego", która odbyła się dnia 31 marca 2010 r. na Sali Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4.

Opis

Organizatorzy
logo_gpw_small_thumb175.jpg   logo_od_1993_thumb150.jpg


Inwestorzy instytucjonalni na każdym, dobrze rozwiniętym rynku kapitałowym wywierają znaczny wpływ na jego funkcjonowanie i rozwój. Reprezentują istotną część podaży i popytu, a także silnie oddziałują na zwyczaje i standardy panujące wśród uczestników obrotu. Podczas konferencji możliwe było przedyskutowanie obecnej i pożądanej roli inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku kapitałowym.

Szczególnym i największym instytucjonalnym uczestnikiem rynku pozostaje państwo, jako emitent obligacji i sprzedawca akcji pochodzących z prywatyzacji. Podczas naszej Konferencji mogliśmy zapoznać się z proponowanymi zmianami w finansach publicznych, a także z planami prywatyzacyjnymi, jakich realizacja nastąpi w najbliższym czasie.

Z uwagą wysłuchaliśmy przedstawicieli inwestorów finansowych i ich nastawienia do udziału w rekordowych prywatyzacjach, mających nastąpić w tym roku. To od ich zainteresowania – w dużej mierze – zależeć będzie powodzenie ofert, tak ważnych dla polskiej giełdy i polskiej gospodarki.

Konferencja, wzorem lat ubiegłych poprzedzała doroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Patroni

Patroni Medialni
logo_rzepa.jpg parkiet_04_grudnia_2008_r_thumb150.jpg logo_pap_200_thumb100.jpg
logo_radiopin_thumb150.jpg   logo_tvn_cnbc_stare.jpg
Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się