Konferencje

2016
Data Tytuł
Sty
07
2016
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2015 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
20
2016
Identyfikacja i prezentacja informacji finansowych w raporcie rocznym i poza nim
Lut
17
2016
Finansowanie rozwoju poprzez emisję obligacji
Mar
02
2016
Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm
Mar
16
2016
VI Doroczna Konferencja Forum Rad Nadzorczych
Mar
30
2016
Konferencja "Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
13
2016
Tworzenie i certyfikacja ISR
Maj
05
2016
Identyfikacja oraz prowadzenie list menedżerów i osób blisko związanych
Maj
11
2016
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Maj
24
2016
Tworzenie polityki informacyjnej
Cze
01
2016
Raportowanie transakcji
Wrz
14
2016
Przebieg transakcji M&A a informacja poufna
Wrz
21
2016
Nowe obowiązki rad nadzorczych - konferencja w ramach Forum Rad Nadzorczych
Wrz
28
2016
VI Forum Sporów Korporacyjnych
Paź
12
2016
Raportowanie danych niefinansowych
Paź
19
2016
Compliance w spółkach giełdowych - odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne oraz zmiany w ochronie danych osobowych i odpowiedzialności karnej spółek
Lis
09
2016
Audyt roszczeń - w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych
Lis
17
2016
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
23 - 24
2016
VI Forum Cenotwórczości. Informacja cenotwórcza - funkcjonowanie spółek w nowym reżimie raportowania
Gru
01
2016
Trendy w raportowaniu i raport roczny
Gru
06
2016
5 miesiący obowiązywania MAR - ryzyka, rozwiązania i co dalej?
2017
Data Tytuł
Sty
11
2017
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2016 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
18
2017
Nowe obowiązki w zakresie raportowania czynników ESG
Lut
01
2017
Nadzór nad NewConnect po implementacji MAR
Lut
15
2017
Obligacje sposobem na pozyskanie dodatkowego kapitału
Mar
09
2017
Konferencja regionalna MAR: Kraków
Mar
23
2017
Opóźnianie publikacji informacji
Mar
29
2017
Konferencja „Tworzenie i walidacja polityki informacyjnej” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
05
2017
Raportowanie niefinansowe: co trzeba raportować?
Kwi
06
2017
Konferencja regionalna MAR: Katowice
Kwi
26
2017
„Implementacja” MAR
Maj
10
2017
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Maj
16
2017
Konferencja regionalna MAR: Trójmiasto
Maj
23
2017
Konferencja regionalna MAR: Łódź
Maj
25
2017
V Seminarium Restrukturyzacyjne
Cze
13
2017
Konferencja regionalna MAR: Poznań
Cze
22
2017
Compliance w spółkach. Nowe regulacje 2017/2018 w prawie spółek, prawie pracy, podatkach i danych osobowych
Wrz
13
2017
IR w pigułce. Jak się wyróżnić?
Wrz
20
2017
Nowa ustawa o biegłych - konsekwencje dla członków rad nadzorczych
Wrz
26
2017
VII Forum Sporów Korporacyjnych. Bezpieczeństwo korporacyjne spółki giełdowej
Paź
03
2017
Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości
Paź
04
2017
Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego
Paź
11
2017
Konferencja regionalna SEG: Wrocław. Komitety audytu, rotacja biegłych i inne nowe regulacje dotyczące emitentów
Paź
17
2017
Raportowanie niefinansowe: jak raportować?
Lis
16
2017
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
22 - 23
2017
VII FC - Identyfikacja, publikacja i opóźnianie informacji poufnej
Lis
30
2017
Raportowanie niefinansowe. Nowe wymagania, nowe oczekiwania
Gru
07
2017
Nadużycia i niedociągnięcia w raportowaniu niefinansowym
2018
Data Tytuł
Sty
10
2018
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2017 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
11
2018
Zmiany w przepisach podatkowych oraz praktyce ich stosowania
Sty
31
2018
Proces sporządzania raportu niefinansowego Zwykłej Spółki S.A.
Lut
07
2018
Obligacje - alternatywne finansowanie dla firmy
Lut
28
2018
Konsekwencje wejścia w życie „Ustawy o jawności życia publicznego” dla spółek giełdowych
Mar
07
2018
Jak wybrać biegłego rewidenta pod nowymi regulacjami
Mar
08
2018
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Mar
20
2018
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Mar
28
2018
Konferencja „Bezpieczeństwo regulacyjne - audyt zgodności z MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
12
2018
Konferencja regionalna SEG: Poznań
Kwi
13
2018
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Kwi
25
2018
Praktyczne aspekty relacji pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej (koncernie) - ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu spółek zależnych w ramach grupy spółek
Maj
16
2018
Compliance w rzeczywistości cyfrowej
Cze
13
2018
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
20
2018
Wnioski z raportów niefinansowych za rok 2017
Wrz
12
2018
Jak zbudować doskonałe relacje inwestorskie
Wrz
19
2018
Odpowiedzialność Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta
Wrz
26
2018
VIII FSK - konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Paź
04
2018
SPLIT PAYMENT - czy podzielona płatność podzieliła przedsiębiorców?
Paź
09
2018
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Paź
17
2018
Raportowanie niefinansowe i resilience spółki giełdowej
Paź
30
2018
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Lis
13
2018
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
21 - 22
2018
VIII Forum Cenotwórczości - Proporcjonalne stosowanie MAR
Lis
30
2018
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Gru
03
2018
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Gru
05
2018
PPK - szanse i zagrożenia dla spółek giełdowych
2019
Data Tytuł
Sty
09
2019
Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Sty
16
2019
Zmiany w przepisach podatkowych
Sty
23
2019
Działania spółki giełdowej w sytuacji ekstremalnej
Sty
30
2019
Raporty niefinansowe - wnioski na rok 2019
Lut
20
2019
Rynek obligacji - jak zrobić dobrą emisję i pozyskać dodatkowe finansowanie?
Lut
27
2019
I Forum Innowacji - zarządzanie innowacjami w spółce giełdowej
Mar
26
2019
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Mar
27
2019
Konferencja „Zmiany w MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
05
2019
Konferencja regionalna SEG: Rzeszów
Kwi
10
2019
Podatkowe i prawne przeregulowanie - jak (czy) można okiełznać rosnące ryzyko dla spółek i zarządu?
Kwi
15
2019
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Maj
21
2019
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Maj
22
2019
RODO po roku
Maj
28
2019
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Maj
29
2019
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
12
2019
Zrównoważone finansowanie i raportowanie
Cze
14
2019
Dekalog skutecznych procedur MDR - webinarium
Wrz
11
2019
Raportowanie ESG a zrównoważone inwestycje
Wrz
18
2019
FRN - Nieoczywiste obowiązki Rad Nadzorczych
Wrz
25
2019
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Paź
02
2019
IX FSK - odpowiedzialność spółki i jej władz w kontekście zmian regulacyjnych
Paź
08
2019
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Paź
10
2019
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Paź
15
2019
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Paź
29
2019
Konferencja regionalna SEG: Poznań
Paź
30
2019
Nieoczywiste czynniki determinujące wartość spółki
Lis
20 - 21
2019
IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną
Lis
27
2019
Doskonałe raporty roczne
Gru
04
2019
Wyzwania CRBRz dla spółek giełdowych. Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki zależnej?
2020
Data Tytuł
Sty
09
2020
Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Sty
15
2020
Kompleksowe przeciwdziałanie cyberzagrożeniom
Sty
29
2020
Mechanizm zabezpieczenia pozycji podatkowej w przedsiębiorstwach, czyli jak bezpiecznie przeżyć 2020 rok?
Lut
05
2020
COMPLIANCE - jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020r.
Mar
04
2020
Obligacje jako źródło finansowania
Mar
11
2020
Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych (transmisja online)
Mar
25
2020
Webinarium „Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” (tylko transmisja online)
Mar
26
2020
Webinarium "Projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej - omówienie i wpływ na biznes"
Mar
31
2020
Webinarium "Komunikacja i współpraca w modelu pracy zdalnej - wyzwania i możliwości"
Kwi
02
2020
Webinarium "Ciągłość działania spółki w sytuacjach ekstremalnych"
Kwi
09
2020
Symulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA: Najprostsze zwyczajne walne sprawozdawcze
Kwi
14
2020
Symulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA: Nadzwyczajne walne wyborcze
Kwi
15
2020
Webinarium "Polityka wynagrodzeń – zagadnienia praktyczne"
Kwi
16
2020
Symulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA: Nadzwyczajne walne obejmujące niestandardowe problemy
Kwi
17
2020
Webinarium "COVID-19 a wsparcie państwa w kontekście wynagrodzeń pracowników"
Kwi
20
2020
Symulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA: Najprostsze zwyczajne walne sprawozdawcze (dodatkowy termin)
Kwi
27
2020
Symulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA: Nadzwyczajne walne wyborcze (dodatkowy termin)
Kwi
28
2020
Webinarium "Stan kryzysowy w firmie – prawa pracodawcy w tym okresie, komunikacja z pracownikami"
Maj
05
2020
Webinarium "Obowiązki pracodawcy w kontekście pracy „normalnej” i zdalnej"
Maj
06
2020
Webinarium "Bezpieczne i higieniczne warunki pracy w dobie COVID-19"
Maj
07
2020
Symulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA: Nadzwyczajne walne obejmujące niestandardowe problemy (dodatkowy termin)
Maj
08
2020
Webinarium "Odmrażanie gospodarki i co dalej? Nadchodzące wyzwania dla HR"
Maj
12
2020
Webinarium "Formy pomocy Państwa dla przedsiębiorstw w czasach epidemii"
Maj
13
2020
Webinarium "CDP: ujawnianie inwestorom istotnych informacji"
Maj
14
2020
Webinarium "Zmiany w prawie rynku kapitałowego spowodowane przez COVID-19"
Maj
19
2020
Webinarium "Wpływ pandemii koronawirusa na HR (prawo pracy / formy wsparcia z tarczy antykryzysowej) oraz obowiązki spółki giełdowej"
Maj
20
2020
Webinarium "Obowiązki sprawozdawcze w czasach epidemii"
Maj
25
2020
Webinarium "Relacje z kontrahentami oraz organizacja walnych zgromadzeń w czasach epidemii"
Maj
27
2020
Webinarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe w czasach niepewności?"
Maj
29
2020
Webinarium "Polityka wynagrodzeń oraz odporność przedsiębiorstwa - kluczowe zmiany i wyzwania z perspektywy rad nadzorczych"
Cze
02
2020
Webinarium "RODO w spółce giełdowej"
Cze
09
2020
Webinarium "Wnioski z raportów niefinansowych za 2019 rok"
Cze
17
2020
Webinarium "Dostępne możliwości finansowania przedsiębiorstw w świetle niedawnych zmian prawnych"
Cze
18
2020
Webinarium "Przygotowanie emitentów do raportowania ESEF w formacie iXBRL"
Cze
23
2020
Webinarium "Trudne informacje poufne"
Cze
30
2020
Webinarium "Prawa człowieka w raporcie niefinansowym"
Lip
09
2020
Webinarium "Dobre praktyki i kluczowe tematy na agendach polskich i niemieckich rad nadzorczych"
Lip
29
2020
Webinarium "Raport półroczny w erze koronawirusa"
Wrz
09
2020
Webinarium "Wyzwania raportowania niefinansowego za rok 2020"
Wrz
16
2020
Webinarium "FRN- Nowe obowiązki Rad Nadzorczych"
Wrz
21
2020
Cykl webinariów KHR - "Polityki wynagrodzeń - podsumowanie po wdrożeniach w spółkach i co dalej?"
Wrz
22
2020
Cykl webinariów KHR - "Zdalny onboarding w dobie pandemii"
Wrz
23
2020
Cykl webinariów KHR - "Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów - co w praktyce oznacza dla spółki giełdowej?"
Wrz
24
2020
Cykl webinariów KHR - "Mobbing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające"
Wrz
25
2020
Cykl webinariów KHR - "Praca zdalna, obowiązki w zakresie BHP i organizacja pracy w biurze w dobie COVID i post-COVID"
Wrz
28
2020
Cykl webinariów KHR - "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - najnowsze regulacje i dobre praktyki"
Wrz
29
2020
Webinarium "Identyfikacja akcjonariuszy"
Wrz
30
2020
Webinarium "Wdrażanie iXBRL w spółkach giełdowych"
Paź
06
2020
Cykl webinariów w ramach X FSK - „Regulacje w zakresie wynagrodzeń i zgodności – źródło transparentności czy możliwych sporów?”
Paź
13
2020
Cykl webinariów w ramach X FSK - „Funkcjonowanie organów spółki w pandemii COVID-19 (Zarząd, RN, e-WZ)”
Paź
15
2020
Finansowe czwartki - Cykl webinariów KCFO: Nowe otwarcie na współpracę podatnik - administracja skarbowa
Paź
20
2020
Cykl webinariów w ramach X FSK - „Nowelizacja KSH: prawo holdingowe w praktyce. Porównanie doświadczeń UE”
Paź
22
2020
Finansowe czwartki - Cykl webinariów KCFO: Trendy i zmiany w środowisku podatkowym 2019-2020
Paź
27
2020
Webinarium "Sprawne raportowanie ESEF"
Paź
29
2020
Finansowe czwartki - Cykl webinariów KCFO: Ubezpieczenie Ochrony Karnej Skarbowej
Lis
03
2020
Webinarium "Tagowanie sprawozdań finansowych na potrzeby ESEF"
Lis
04
2020
Webinarium w ramach FRN „Poziom płac zarządów spółek giełdowych, plany motywacyjne i badanie polityki wynagrodzeń”
Lis
16
2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami"
Lis
18
2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Zarząd i Rada Nadzorcza"
Lis
19
2020
Webinarium "Nowe zasady ładu korporacyjnego - DPSN 2021"
Lis
20
2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami"
Lis
23
2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Wynagrodzenia"
Lis
24
2020
Cykl webinariów X FC - Upcoming changes in EU regulations
Lis
25
2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Systemy i funkcje wewnętrzne"
Lis
26
2020
Cykl webinariów X FC - Compliance w zakresie informacji poufnych
Lis
27
2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi"
Lis
30
2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: Podsumowanie
Gru
01
2020
Cykl webinariów X FC - Rola organów spółki w nowych procesach compliance
Gru
03
2020
Cykl webinariów X FC - Finansowa informacja poufna
Gru
09
2020
EuropeanIssuers Capital Markets Webinar Series: The Role of Corporates in Sustainable Finance
Gru
15
2020
Webinarium w ramach FRN - ESG: globalne trendy i sytuacja na polskim rynku kapitałowym. Jak firmy radzą sobie ze sprawozdawczością niefinansową?
Gru
16
2020
Cykl webinariów X FC - Zasady obiegu, udostępniania oraz ochrony informacji poufnych
2021
Data Tytuł
Sty
12
2021
Spotkanie konsultacyjne wskaźników SFDR
Sty
15
2021
Webinarium "Zmiany w KSH i ich wpływ na funkcjonowanie spółek giełdowych"
Sty
19
2021
Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: Zamknięcie roku 2020 - sprawozdanie roczne w czasach pandemii
Sty
21
2021
Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi
Sty
26
2021
Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: Sporządzanie sprawozdania z polityki wynagrodzeń
Sty
28
2021
Spotkanie konsultacyjne SFDR - druga tura wskaźników
Lut
02
2021
Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: iXBRL
Lut
09
2021
Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: Najważniejsze wymogi dotyczące danych niefinansowych
Lut
11
2021
Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: Rola Komitetów Audytu
Lut
16 - 09
2021
XII e-KPS
Mar
18
2021
Webinarium "Zmiany w raportowaniu niefinansowym"
Mar
23
2021
Webinarium "Aktualne zagadnienia podatkowe"
Kwi
08
2021
Webinarium "Ograniczanie i transfer ryzyka menedżerów"
Kwi
13
2021
Webinarium "Nowe narzędzia Prezesa UOKiK w walce z przedsiębiorcami naruszającymi interesy konsumentów. Projekt nowelizacji Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów"
Kwi
15
2021
Spotkanie konsultacyjne dotyczące DPSN 2021
Kwi
21 - 20
2021
IX e-KHR
Maj
25
2021
Webinarium "Identyfikacja akcjonariuszy spółki giełdowej"
Maj
27
2021
Webinarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania"
Cze
01
2021
Webinarium "Zarządzanie sytuacją kryzysową w Zwykłej Spółce SA"
Cze
08 - 24
2021
XII e-KRI
Cze
16
2021
Webinarium w ramach Forum Rad Nadzorczych: DPSN 2021. Zarządzaj. Nadzoruj. Komunikuj.
Cze
29
2021
Webinarium "Raportowanie (nie)zgodności z DPSN2021"
Wrz
08
2021
Webinarium "Strategia podatkowa"
Wrz
15
2021
Webinarium "Raportowanie niefinansowe"
Wrz
22
2021
Konferencja FRN: Nowe wymogi wobec członków Rad Nadzorczych (transmisja online)
Paź
06
2021
XI Forum Sporów Korporacyjnych (transmisja online)
Lis
17
2021
Compliance w spółkach giełdowych (transmisja online)
Gru
01 - 02
2021
XI Forum Cenotwórczości (transmisja online)
Podziel Się