I Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

28-29 maja 2012 w Hotelu Ossa odbył się I Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG, którego tematem wiodącym było „Zarządzanie Ryzykiem - rola CFO spółek giełdowych”. Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Opis

Tematyka Kongresu to dla wielu firm kwestia fundamentalna zwłaszcza w czasach dekoniunktury i destabilizacji globalnego rynku. Dlatego celem organizatorów było umożliwienie  wymiany doświadczeń pomiędzy CFO czołowych polskich spółek giełdowych jak i przekazanie narzędziowej wiedzy wspierającej zarządzanie różnego rodzaju ryzykami występującymi w firmie.
 
Dwudniową dyskusję, w gronie CFO czołowych spółek giełdowych, rozpoczął Andrzej Raczko, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, analizą stanu i perspektyw polskiej gospodarki na tle globalnego kryzysu. Kolejne wystąpienie sesji plenarnej było poświęcone Zarządzaniu ryzykiem z perspektywy CFO. Krzysztof Szułdrzyński, Partner PwC i Bartosz Jura, Dyrektor PwC omawiali rodzaje ryzyk w firmie, które szczególnie wymagają uwagi CFO. Eksperci PwC zaprezentowali również  różne metody ich ograniczania.
 
Następnie dyskusję panelową na temat „Roli  CFO w kreowaniu  przewagi konkurencyjnej spółki” poprowadził Bartosz Drabikowski – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego. W panelu udział wzięli również Lidia Adamska, Członek Zarządu GPW, Sławomir Hinc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A.,  Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE S.A.
 
Merytoryczną część I dnia Kongresu zakończył drugi panel dyskusyjny na temat „Zarządzania ryzykiem w spółce w czasach kryzysu”, który prowadził  Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu oraz CFO PZU
 
Ryzyka występujące w organizacji, omawiane z perspektywy CFO, były również tematem ośmiu warsztatów tematycznych, które odbyły się podczas drugiego dnia Kongresu. Podczas  warsztatów m.in. Michał Kozłowski (Oracle)  i Jacek Rybarczyk (Solver) zaprezentowali informatyczne narzędzia wspomagające konsolidację statutową i zarządczą grup kapitałowych i zarazem minimalizujące ryzyko związane z tym procesem.
Eksperci  z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - Izabela Olszewska, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku (GPW), Iwona Erdis, Dyrektor ds. Kluczowych Projektów Grupy GPW, Piotr Kajczuk, Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego - na bazie zdobytych doświadczeń - omawiali temat emisji obligacji.
Dużym zainteresowaniem ze strony uczestników cieszyły się również warsztaty prowadzone przez Marka Wilczewskiego z PZU „ Nowoczesne narzędzia BI wspierające CFO w efektywnym zarządzaniu firmą”.
 
Całość Kongresu uświetnił swoją obecnością wielokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, który we wtorek rano poprowadził SEGbieg na 2,5 i 5 km. Wzięło w nim udział  20 uczestników Kongresu.
 
Partnerami Strategicznymi Kongresu byli: PKO Bank Polski, PZU, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerem merytorycznym była firma PwC. Partnerzy to  kancelaria prawna Hogan Lovells, Grupa Kapitałowa PGNiG, Solver, Oracle, Biuro Informacji Gospodarczej  InfoMonitor oraz firma Standard & Poor’s Rating Services.
 
I Kongres CFO był jednym z wielu konferencji organizowanych w ramach misji edukacyjnej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Kongres przeznaczony był  dla spółek giełdowych. Wzięło w nim udział ponad 120 CFO czołowych spółek giełdowych.

Program

Dzień I – 28 maja 2012

12.00 - 13.30 Przybycie gości, zakwaterowanie, lunch, rejestracja
13.30 - 13.45

Oficjalne otwarcie i powitanie gości


Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,

13.45 - 14.15 Stan i perspektywy polskiej gospodarki na tle globalnego kryzysu
 
Andrzej Raczko, Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski
 14.15 - 15.30

Zarządzanie ryzykiemz perspektywy CFO

 • rodzaje ryzyk wymagających uwagi CFO
 • metody ograniczania tych ryzyk
 • prezentacja wyników badania „CFO a Ryzyko”

Krzysztof Szułdrzyński, Partner, PwC
Bartosz Jura, Dyrektor, PwC

  15.30 - 16.00 Przerwa kawowa
16.00 - 17.00 Dyskusja panelowa (gospodarz PKO BP):
 
Rola CFO w kreowaniu przewagi konkurencyjnej spółki
 
Prowadzący:
Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO BP
 
Uczestnicy:

dr Lidia Adamska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Przemysław Dąbrowski, Członek ZarząduPZU S.A.
Sławomir Hinc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG S.A.
Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE S.A.
17.00-18.00 Dyskusja panelowa (gospodarz PZU):
 
Zarządzanie ryzykiem w spółce w czasach kryzysu
 
Prowadzący:
Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA, CFO Grupy PZU
 
Uczestnicy:

Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Marek Porczyński, Członek Zarządu Marsh
Michał Kozłowski, Dyrektor Enterprise Performance Management w Oracle,
William Mills, Director- Central & Eastern Europe, Turkey & Greece Client Business Management
Waldemar Rogowski – dr nauk ekonomicznych, SGH
 18.00 Podsumowanie
 
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 19.00 Kolacja

Dzień II - 29 maja 2012

8.00 – 8.30 SEGbieg na 5 km - bieg poprowadzi wielokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski
9.00 - 10.30 I tura warsztatów tematycznych
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 II tura warsztatów tematycznych

Partnerzy

Partnerzy Strategiczni
 logo_pko_bp_small_thumb250.jpg logo_gpw_small_thumb250.jpg logo_pzu_small_thumb.jpg
Partner Merytoryczny  
  logo_pwc_small_thumb175.jpg  
   Partnerzy
 big.jpg logo_hogan_lovells.jpg  pgnig.jpg
logo_oracle_stare.jpg   sandp.jpg
Główny Partner Medialny  
  logo_tvn_cnbc_thumb_thumb.png  
Patroni Medialni  
 logo_inwestycje_thumb_thumb.jpg logo_ipo_thumb.jpg logo_kapitalowy_thumb_thumb.png
 nowy_przemysl.jpg logo_pap_200_thumb100.jpg  wnp.jpg

Warsztaty

Grupa I
Obrót wierzytelnościami
Andrzej Dębiec, Partner kierujący Departamentem Podatkowym Hogan Lovells
Zbigniew Marczyk, Counsel w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells
Piotr Zawiślak,  Partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansów Hogan Lovells

opis warsztatu

 • cele i sposób realizacji transakcji związanych z wierzytelnościami
 •     typowe transakcje w obrocie wierzytelnościami - sprzedaż "złych długów", faktoring, forfeiting, sekurytyzacja, cesja na zabezpieczenie
 •     konsekwencje podatkowe transakcji obrotu wierzytelnościami - implikacje w zakresie CIT, VAT, PCC
Grupa II
Optymalizacja rozliczeń w podatku CIT z wykorzystaniem spółek osobowych
Andrzej Dębiec, Partner kierujący Departamentem Podatkowym Hogan Lovells
Zbigniew Marczyk,  Counsel w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells
Sławomir Mikołajuk, Associate w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells
Tomasz  Żak, Counsel w Departamencie Korporacyjnym Hogan Lovells

opis warsztatu

 • zalety spółki osobowej z perspektywy podatku dochodowego
 • strukturyzacja działalności z wykorzystaniem spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - m.in. grupowanie wyników podatkowych, odroczenie zapłaty podatku dochodowego, struktura z funduszem inwestycyjnym i spółką osobową.
Grupa III
Emisja obligacji z uwzględnieniem doświadczeń
Izabela Olszewska – Dyrektor Działu Rozwoju Rynku (GPW),
Iwona Edris – Dyrektor ds. Kluczowych Projektów Grupy GPW,
Piotr Kajczuk – Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego (GPW)

 

opis warsztatu

 • dlaczego obligacje?
 • formowanie struktury obligacji
 • harmonogram emisji
 • notowanie na rynku Catalyst
 • koszty emisji
Grupa IV
Konsolidacja grup kapitałowych. Konsolidacja statutowa i zarządcza
Michał Kozłowski, Dyrektor Enterprise Performance Management w Oracle,
Jacek Rybarczyk, Partner w firmie Solver

opis warsztatu

 • problemy, wyzwania
 • najlepsze praktyki biznesowe
 • korzyści wynikające z poprawy zarządzania procesem konsolidacji sprawozdań
 • przykład systemu do konsolidacji finansowej
 • sprawozdawczość giełdowa
Grupa V
Metody finansowania rozwoju przedsiębiorstw
Agnieszka Wasilewska – Semail, Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Sprzedaży Korporacyjnej w PKO Banku Polskim

opis warsztatu

1. Finansowanie innowacyjnych projektów:

 •     Główne ryzyka w projekcie i sposoby ich mitygacji;
 •     Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przez banki – główne aspekty;
 •     Role i odpowiedzialność uczestników projektu;
 •     Sposoby zabezpieczenia finansowania;
 •     Waga doradcy technicznego z punktu widzenia oceny postępów w projekcie Monitorowanie projektu.

2. Finansowanie działalności bieżącej spółki – wybrane aspekty w zakresie finansowania opartego o aktywa (asset based lending)

 •     Zarządzanie łańcuchem dostaw – kluczowe ryzyka;
 •     Odwrócony faktoring/finansowanie dostawców jako sposób na finansowanie łańcucha dostaw;
 •     Najważniejsze elementy sukcesu;
 •     Korzyści dla poszczególnych stron usługi (odbiory, dostawców, banku).

3. Finansowanie poprzez equity

 •     Jaki naprawdę jest koszt finansowania rozwoju kapitałem własnym?
 •     Jakie są kluczowe wyzwania w procesie pozyskiwania kapitału na rynku publicznym.
 •     Jak Dom Maklerski może wspierać przedsiębiorców w procesie?
Grupa VI
Zarządzanie ryzykiem podatkowym w spółce
Marcin Sidelnik, Starszy Menedżer, PwC

opis warsztatu

 

Warsztat będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 •     zdefiniowanie ryzyka podatkowego oraz ustalenie jego potencjalnych źródeł,
 •     omówienie możliwych skutków powstałego ryzyka podatkowego,
 •     wskazanie metod efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym,
 •     omówienie wybranych sposobów zarządzania ryzykiem podatkowym (w tym outsourcingu funkcji podatkowych i wykorzystania systemów informatycznych).
Grupa VII
Zarządzanie należnościami
Tomasz Wójcik p.o. Dyrektora Biura Windykacji PZU S.A.

opis warsztatu

 • Polityka zarządzania należnościami jako istotny element strategii przedsiębiorstwa
 • Kształt działów windykacji i procesów windykacyjnych, a specyfika firmy
 • Polityka zabezpieczania wierzytelności
 • Windykacja wewnętrzna a windykacja zewnętrzna - wady, zalety, zakres zastosowania - dyskusja
Grupa VIII
Nowoczesne narzędzia BI wspierające CFO w efektywnym zarządzaniu firmą
Wilczewski Marek Dyrektor Biura Zarządzania Informacją PZU S.A.

opis warsztatu

kluczowe elementy skutecznego wdrożenia narzędzi BI (Business Intelligence) bazujących na Hurtowni Danych – od standaryzacji pojęć i raportów, po dobór odpowiednich narzędzi raportowych i analitycznych oraz optymalizację procesów obiegu informacji

Materiały

1. Obrót wierzytelnościami

Andrzej Dębiec, Partner kierujący Departamentem Podatkowym Hogan Lovells
Zbigniew Marczyk, Counsel w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells
Piotr Zawiślak,  Partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansów Hogan Lovells
Pobierz
2. Optymalizacja rozliczeń w podatku CIT z wykorzystaniem spółek osobowych
Andrzej Dębiec, Partner kierujący Departamentem Podatkowym Hogan Lovells
Zbigniew Marczyk,  Counsel w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells
Sławomir Mikołajuk, Associate w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells
Tomasz  Żak, Counsel w Departamencie Korporacyjnym Hogan Lovells
Pobierz
3. Emisja obligacji z uwzględnieniem doświadczeń
Izabela Olszewska – Dyrektor Działu Rozwoju Rynku (GPW),
Iwona Edris – Dyrektor ds. Kluczowych Projektów Grupy GPW,
Piotr Kajczuk – Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego (GPW)
Pobierz
4. Konsolidacja grup kapitałowych. Konsolidacja statutowa i zarządcza
Michał Kozłowski, Dyrektor Enterprise Performance Management w Oracle,
Jacek Rybarczyk, Partner w firmie Solver
Pobierz
5. Metody finansowania rozwoju przedsiębiorstw
Agnieszka Wasilewska – Semail, Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Sprzedaży Korporacyjnej w PKO Banku Polskim  
Pobierz
6. Zarządzanie ryzykiem podatkowym w spółce

Marcin Sidelnik, Starszy Menedżer, PwC
Jan Wacławek, Director, PwC
Pobierz
7. Zarządzanie należnościami
Tomasz Wójcik, p.o. Dyrektora Biura Windykacji, PZU S.A.
Pobierz
8. Nowoczesne narzędzia BI wspierające CFO w efektywnym zarządzaniu firmą
Wilczewski Marek, Dyrektor Biura Zarządzania Informacją, PZU S.A.Pobierz

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

Urszula Lis
Project Manager
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. 501 189 770
e-mal: cfo@seg.org.pl

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 11/09/2013
Podziel Się