I Kongres HR Spółek Giełdowych SEG - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Amrop, DLA Piper Wiater sp.k., Extended DISC Polska Sp. z o.o., Aon Hewitt, POLMED S.A. oraz BPI Polska Sp. z o.o. byli gospodarzami I Kongresu HR Spółek Giełdowych.

Opis

Nasz Kongres zorganizowaliśmy w czasach, w których nikt już nie ma wątpliwości, że najważniejszym czynnikiem rozwoju jest czynnik ludzki. Doceniając rolę zmian technologicznych i ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw, rozwój ten byłby niemożliwy bez właściwego zarządzania kadrami. Tym większy szacunek należy się menedżerom HR, którzy potrafili i potrafią w niełatwych czasach gospodarczych zawirowań zachować właściwe standardy i nie poddać się pokusom łatwych rozwiązań.
W czasie Kongresu zostały przedstawione aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w spółce giełdowej w warunkach niepewności a w szczególności swoistej roli HR w strategii firmy. Uczestnicy Kongresu mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji panelowej, w czasie której zaproszeni eksperci poruszyli kwestie związane z motywowaniem pracowników w warunkach przejrzystości finansowej spółki giełdowej jak również przedstawili aspekty prawne oraz komunikacyjne w czasie wdrażania zmian w firmie.
Po części merytorycznej odbyła się kolacja w formule „wieczoru hawajskiego”, przy muzyce na żywo wraz z pokazami i nauką tańców latyno-amerykańskich.
 
Drugiego dnia Kongresu uczestnicy wzięli udział w warsztatach tematycznych, podczas których omówione zostały zagadnienia związane m. in. z kształceniem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii,  granicami monitoringu pracowników, ze skutecznym wdrażaniem zmian w dużej organizacji  jak również omówiono nowoczesne style decyzyjne zespołu menedżerskiego.

Kongres odbył się w dniach 17-18 kwietnia 2012 roku w Hotelu OSSA w Ossie k/Rawy Mazowieckiej.

Kongres przeznaczony był dla przedstawicieli spółek giełdowych. 

Program

17 KWIETNIA 2012 (wtorek)

12:30 - 13:30 Rejestracja gości
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 14:45

Otwarcie Kongresu

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14:45 - 15:15

Specyfika HR w spółce giełdowej

Mirosław Szczepański, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research SA

15:15 - 16:30

Dyskusja panelowa I: Jak motywować pracowników w warunkach przejrzystości finansowej spółki giełdowej?

 •     zaangażowanie pracowników
 •     programy motywacyjne
 •     pozafinansowe metody motywacyjne

Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Krzysztof Katolo
, Menedżer Zespołu Badań i Analiz, HRM partners S.A.
Artur Kaźmierczak
, Dyrektor Zespołu HR Consulting, PwC
Radosław Szubert
, Prezes Zarządu, POLMED S.A.
Magdalena Warzybok
, Lider Praktyki Budowania Zaangażowania, Aon Hewitt

16:30 - 16:45 Przerwa kawowa
16:45 - 18:00

Dyskusja panelowa II: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach niepewności:

 •     aspekty prawne w restrukturyzacji zatrudnienia
 •     znaczenie właściwej komunikacji z pracownikami
 •     rola zarządu i rola HR we wdrażaniu znaczących zmian w firmie

Prowadzący:
Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Romeo Grzębowski, Prezes Zarządu, Extended DISC Polska Sp. z o.o.
Justyna Kubicka-Daab
, Director Leadership & Assessment, Amrop
Krzysztof Ogonowski
, Prezes Zarządu, BPI Polska Sp. z o.o.
Mec. Agnieszka Lechman-Filipiak
, radca prawny, partner kierująca praktyką prawa pracy i świadczeń emerytalnych, DLA Piper Wiater sp.k.

20:00 Kolacja przy muzyce na żywo

18 KWIETNIA 2012 (środa)

9:00-10:30

I TURA warsztatów tematycznych

10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 II TURA warsztatów tematycznych

Partnerzy

Partner Strategiczny
  logo_gpw_small_thumb250.jpg  
Patroni
 logo_amrop.jpg logo_aon_hewitt.jpg  logo_dla_piper.jpg
logo_extended.jpg logo_polmed.jpg  logo_bpi_thumb.jpg
Patroni Medialni
 logo_pap_200_thumb150.jpg pfhr_big_thumb150.png
 
logo-hrstandard-pl_thumb150.png 
 logo_kapitalowy_thumb150.png logo_wynagrodzenia_thumb150.jpg
 
logo_ipo_thumb100.jpg

Warsztaty

Grupa I

Kształcenie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii

Mirosław Szczepański, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research SA

Opis warsztatu

 •     E-learning i blended learning
 •     Wirtualne klasy
 •     Korzyści z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu
 •     Szanse i zagrożenia e-learningu
Grupa II

Granice monitoringu pracowników i konsekwencje jego naruszeń

Mec. Agnieszka Lechman - Filipiak, radca prawny, partner kierująca praktyką prawa pracy i świadczeń emerytalnych, DLA Piper Wiater Sp.k.

Opis warsztatu

 • możliwość stosowanie nowych technologii do monitorowania pracowników
 • formy monitoringu (w tym monitoring video, monitoring poczty elektronicznej, testy psychologiczne, wariograf, systemy GPS, biometryczne systemy kontroli czasu pracy)
 • podstawy prawne monitoringu
 • granice prawne monitoringu
 • odpowiedzialność pracodawcy za naruszenia
Grupa III

Gdy góra lodowa topnieje – jak skutecznie wdrażać zmiany w dużej organizacji

Romeo Grzębowski, Partner, Time for Team Development Consultants

Opis warsztatu

Na bazie badań Prof. Johna Kottera z Harvard Business School oraz praktycznych doświadczeń z Polski i ze świata postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:
 1. Dlaczego 70% projektów wdrażania zmian kończy się niepowodzeniem?
 2. Jak uniknąć typowych błędów podczas wdrażania zmiany?
 3. Jak wywołać prawdziwe zaangażowanie u uczestników zmiany?
 4. Jak zminimalizować opór wobec zmiany?
 5. Jak zastosować 8 etapowy model wdrażania zmiany Prof. Kottera w praktyce?
Grupa IV

Termometr organizacji – innowacyjne metody diagnozy potencjału, kompetencji i ryzyk w zespole menedżerskim

Marta Szeszko, Senior Consultant, Extended DISC Polska

Opis warsztatu

By podejmować trafniejsze decyzje dotyczące rozwoju kadry menedżerskiej w firmie, warto uzyskać rzetelny obraz sytuacji. Oto kluczowe pytania na które poszukamy odpowiedzi:

 • W jaki sposób można zbadać potencjał grupy menedżerów?
 • Idealny profil menedżera w naszej firmie?
 • Jaki jest poziom kompetencji naszych menedżerów?
 • Jakie zjawiska mogą negatywnie wpływać na efektywność naszej kadry?
 • Jak mierzyć poziom stresu, niezdrowej presji, niejasność celów?
Grupa V

Style decyzyjne – jak skuteczniej docierać do naszych klientów wewnętrznych?

Justyna Kubicka – Daab, Director Leadership & Assessment, Amrop

Opis warsztatu

 • Co to są style decyzyjne?
 • Style podstawowe i style komplementarne
 • Pięciu różnych decydentów
 • Style decyzje a branża
 • Style decyzyjne a kultura organizacji
 • Jak stworzyć optymalny zespół?
Gripa VI

Obowiązki pracodawcy w zakresie medycyny pracy

Romuald Magdoń, Wiceprezes Zarządu, POLMED SA
Grupa VII

DNA angażującego lidera

Katarzyna Derdzińska, Dyrektor Programu Najlepsi Pracodawcy
Magdalena Warzybok, Lider Praktyki Budowania Zaangażowania, AON Hewi

Opis warsztatu

Zaangażowanie pracowników ma bezpośrednie przełożenie na wyniki biznesowe firmy. Coraz więcej organizacji aktywnie zarządza zaangażowaniem pracowników, budując programy nakierowane na jego wzrost. Okazuje się jednak, że w jednej organizacji, w której funkcjonują te same systemy i procedury różnica pomiędzy zaangażowaniem zespołów wynosi ponad 60 p.p. Tak ogromne zróżnicowanie w dużej mierze zależy od postawy bezpośrednich przełożonych. W trakcie warsztatu odkryjemy DNA Angażującego Lidera - czyli zbiór cech, który wyróżnia menedżerów efektywnie budujących zaangażowanie swoich zespołów.
Grupa VIII

Jak komunikować pracownikom trudne zmiany w spółce

Krzysztof Ogonowski, Prezes Zarządu, BPI Polska Sp. z o.o.

Opis warsztatu

Wprowadzenie:
 • Jak pracownicy reagują na zmiany w firmie?
 • Metody zarządzania oporem pracowników wobec zmian
Warsztat:
 • Komunikacja trudnej zmiany w spółce
Podsumowanie:
 • Wpływ dobrego zarządzania zmianą na wyniki biznesowe firmy

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z warsztatów tematycznych:

Dyskusja panelowa II:

Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach niepewności

Romeo Grzębowski, Prezes Zarządu, Extended DISC Polska
       
Pobierz    

Dyskusja panelowa III:

Kształcenie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii

Mirosław Szczepański, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research SA
       
Pobierz          

Dyskusja panelowa IV:

Granice monitoringu pracowników i konsekwencje jego naruszeń

Mec. Agnieszka Lechman - Filipiak, radca prawny, partner kierująca praktyką prawa pracy i świadczeń emerytalnych, DLA Piper Wiater Sp.k.
       
Pobierz    
       

Dyskusja panelowa V:

Termometr organizacji – innowacyjne metody diagnozy potencjału, kompetencji i ryzyk w zespole menedżerskim

Marta Szeszko, Senior Consultant, Extended DISC Polska
       
Pobierz  

Dyskusja panelowa VI:

DNA angażującego lidera

Magdalena Warzybok, Lider Praktyki Budowania Zaangażowania, AON Hewitt
      

       
Pobierz  

Dyskusja panelowa VII:

Jak komunikować pracownikom trudne zmiany w spółce

Krzysztof Ogonowski, Wiceprezes Zarządu, BPI Polska
      

       
Pobierz  

 

Kontact

Kontakt w sprawie Kongresu:

Marta Rybicka
Project Manager
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. 606 619 589
e-mal: hr@seg.org.pl

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 23/01/2014
Podziel Się