VI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na VI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadziliśmy fikcyjne Walne Zgromadzenie „Zwykłej Spółki SA” oraz zajęliśmy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Kongres odbył się w dniach 17-18 lutego 2015 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Kolejna, 7. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 9-10 lutego 2016 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

Relacja z VI Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG

Video

Opis

Pierwszego dnia zaplanowaliśmy cztery sesje plenarne - najnowsze zmiany regulacyjne (nowe sankcje i obowiązki, raportowanie kwartalne, zmiany dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji, niezbędne działania po stronie spółek), nowa architektura raportowania spółek (prezentacja nowych regulacji, harmonogram planowanych zmian, działania SEG minimalizujące ryzyka), możliwości samoregulacji w obszarze raportowania bieżącego (ogólne standardy publikacji informacji, indywidualne polityki raportowania, możliwości egzekwowania samoregulacji) oraz symulacja WZA. Podczas fikcyjnego walnego zgromadzenia skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na czynnikach determinujących ważność WZA, zagadnieniach związanych z głosowaniami oraz zajęliśmy się kwestiami pełnomocnictw z art. 423 KSH. Po części merytorycznej uczestników zaprosiliśmy do udziału w Wieczorze Ostatkowym (Bal Maskowy), połączonym z quizem, kolacją i zabawą przy muzyce.   

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, zaplanowaliśmy dla Państwa warsztaty tematyczne dotyczące zagadnień prawnych. Po zajęciach praktycznych zaprosiliśmy uczestników na lunch, po którym odbyła się ostatnia sesja merytoryczna nt. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - interpretacja i raportowanie. Podczas debaty skoncentrowaliśmy się na wątpliwościach w rozumieniu poszczególnych zasad, wymogach raportowania w kontekście trzech poziomów dobrych praktyk oraz zakresie odniesienia do DPSN w raporcie rocznym spółki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników:

 • Podsumowanie Kongresu

Pobierz

 • Pełna relacja z wydarzenia

http://seg.org.pl/pl/v-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg


Dlaczego powstał kongres skierowany do prawników spółek giełdowych?

Video

Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, dr Mirosławem Kachniewskim

Program

17 LUTEGO 2015 (wtorek)

13:00-13:50 Rejestracja gości oraz lunch
13:50-14:00

Otwarcie Kongresu

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14:00-14:30

Najnowsze zmiany regulacyjne

 • Nowe sankcje i obowiązki
 • Raportowanie kwartalne
 • Zmiany dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji
 • Niezbędne działania po stronie spółek
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:30-15:00

Nowa architektura raportowania spółek

 • Prezentacja nowych regulacji
 • Harmonogram planowanych zmian
 • Działania SEG minimalizujące ryzyka
Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, NOBILI Partners
15:00-16:30

Dyskusja panelowa: Możliwości samoregulacji w obszarze raportowania bieżącego

 • Ogólne standardy publikacji informacji
 • Indywidualne polityki raportowania
 • Możliwości egzekwowania samoregulacji

Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Uczestnicy:
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Danuta Pajewska, Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Michał Stępniewski, Członek Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Marek Wodnicki, Dyrektor Działu Prawnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

16:30-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:30

Symulacja WZA Zwykłej Spółki SA

 • Czynniki determinujące ważność WZA
 • Zagadnienia związane z głosowaniami (jawne, tajne, podzielone, grupami)
 • Pełnomocnictwo w kontekście art. 413 KSH

Prowadzący:
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Kancelaria GESSEL, KOZIOROWSKI

 

Uczestnicy:

Prof. UW Katarzyna Bilewska, Partner, Kieruje Zespołem Sporów Korporacyjnych w kancelarii Dentons

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

19:30

Wieczór Ostatkowy (Bal Maskowy)

 • Quiz z wiedzy o WZA
 • Kolacja
 • Zabawa przy muzyce

18 LUTEGO 2015 (środa)

7:00-8:30 Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
9:00-10:30 I TURA warsztatów tematycznych
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 II TURA warsztatów tematycznych
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00

Dyskusja panelowa: Dobre Praktyki Spółek Notowanych - interpretacja i raportowanie

 • Wątpliwości dotyczące rozumienia poszczególnych zasad
 • Wymogi raportowania w kontekście 3 poziomów dobrych praktyk
 • Zakres odniesienia do DPSN w raporcie rocznym spółki

Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Uczestnicy:

Rafał Garszczyński, Manager ds. PR, Komunikacji i Relacji Inwestorskich, ABC Data

Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie

Magdalena Kopciejewska, Kierownik, Zespół Informacji Giełdowych, Biuro Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN

Partnerzy

Patronat Honorowy
 

 
 

 
Partnerzy Instytucjonalni
 
   Partner Technologiczny  
     
Partnerzy
   
  Partner Specjalny  
   
Patroni Medialni
   

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z kongresu:

 • Nadchodzące zmiany regulacyjne i nowe obowiązki po stronie emitentów
  Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Prezentacja

Wyniki głosowania - Pytania do publiczności

 • Dyskusja panelowa: Możliwości samoregulacji w obszarze raportowania bieżącego

Wyniki głosowania - Pytania do publiczności

 • Symulacja WZA Zwykłej Spółki SA

Porządek obrad

Statut

Uchwały

 • Dyskusja panelowa: Dobre Praktyki Spółek Notowanych - interpretacja i raportowanie

Zasady DPSN

Wyniki głosowania - Pytania do publiczności

Prezentacje z warsztatów tematycznych

 • Grupa I: Nowe regulacje upadłościowe
  Michał Steinhagen, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Prezentacja

 • Grupa III: Współpraca KDPW z emitentami
  Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Prezentacja

 • Grupa IV: Systemy informatyczne na walnych zgromadzeniach - podsumowanie i przyszłość
  Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

Prezentacja

Warsztaty

Grupa I

Nowe regulacje upadłościowe

Michał Barłowski

 

Starszy Doradca
Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

 

 

 

 

 

 

 


Michał Steinhagen

 

Adwokat

Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

Celem warsztatów będzie przedstawienie oczekiwanych w 2015 roku zmian prawa w zakresie restrukruryzacji i upadłości. Omawiane będą w szczególności:

 • Tendencje zmian w prawie insolwencyjnym: zmienione Rozporządzenie Rady (WE) 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego
 • Rewolucja czy ewolucja w prawie upadłościowym i naprawczym - założenia do prawa restrukturyzacyjnego, zmiany w prawie upadłościowym
 • Nowe i zmienione procedury restrukturyzacyjne - podstawowe założenia
 • Wybrane przykłady nowych rozwiązań - kto na nich zyska?
Grupa II
Nowa ustawa o obligacjach i jej znaczenie dla emitentów, inwestorów oraz notowania obligacji

Agnieszka Gontarek


Dyrektor Działu Rynku Kasowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Życiorys


 

 

 

 

 

 

 


Marek Wodnicki


Dyrektor Biura Prawnego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Życiorys

 

 

Opis warsztatu

 • Charakterystyka nowej ustawy o obligacjach
 • Kwestie zdolności emisyjnej
 • Nowe rodzaje obligacji
 • Warunki emisji
 • Zgromadzenie obligatariuszy - zasady funkcjonowania
 • Wpływ nowych regulacji na rynek Catalyst
Grupa III
Współpraca KDPW z emitentami

Krzysztof Ołdak

 

Dyrektor Działu Operacyjnego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • Nowe przepisy podatkowe dotyczące wypłaty dywidendy
 • Obsługa praw poboru
 • Obsługa papierów dłużnych
Grupa IV
Systemy informatyczne na walnych zgromadzeniach - podsumowanie i przyszłość

Andrzej Knap

 

Prezes Zarządu

Unicomp-WZA


Życiorys
Piotr Kamiński

 

Wiceprezes Zarządu

Unicomp-WZA

Opis warsztatu

 • Systemy informatyczne wykorzystywane przy organizacji i realizacji walnych zgromadzeń
 • Czym się kierować przy wyborze systemów informatycznych dedykowanych do obsługi walnego zgromadzenia
 • Systemy informatyczne jako "argument" w sporach akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach
 • System informatyczny obsługujący walne zgromadzenia w Sądzie - konkretne przypadki i...problemy
 • E-walne zgromadzenie "skończyło 5 lat" - podsumowania i przyszłość
Grupa V
Przejęcie spółki publicznej - jej due dilligence i obowiązki informacyjne

 

Krzysztof Marczuk


Radca prawny, Managing Associate

Kancelaria GESSEL, KOZIOROWSKI


Życiorys

 
 


Magdalena Szeplik


Prawnik

Kancelaria GESSEL, KOZIOROWSKI

Życiorys

Opis warsztatu

 

Przedmiotem warsztatów będzie przedstawienie problematyki związanej z przejęciem spółki publicznej, które w przeciwieństwie do zwykłej spółki obwarowane jest dodatkowymi rygorami wynikającymi z przepisów regulujących rynek kapitałowy. Omówione zostaną typowe transakcje i etapy w procesie uzyskania kontroli nad spółką oraz zagadnienia związane z właściwym przygotowaniem spółki do tego procesu, w szczególności due diligence (sposób postępowania z danymi osobowymi, informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, bądź informacjami poufnymi np. wewnętrzne prognozy, szacunki wyników) oraz komunikacja z doradcami i inwestorem. Przedstawiony zostanie sposób wykonania publicznych obowiązków informacyjnych przed, w trakcie i po transakcji przejęcia w tym sposoby

Grupa VI
Poszukiwanie standardu Management Mind dla oceny ex ante informacji cenotwórczej a optyka ex post organu nadzoru

Prof. Michał Królikowski

 

Associate Partner, Adwokat

Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys


 


Marcin Marczuk

 

Partner

Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys

 

 

 

 

 

 

 


Prof. Marek Wierzbowski

 

Radca prawny, Partner

Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

Nowa formuła obowiązków informacyjnych nałoży nieznane dotąd ryzyka na zarządzających. Chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jakie procedury i działania należy wdrożyć, by zapewnić poprawny dialog z rynkiem o zdarzeniach cenotwórczych w spółce publicznej, oraz by możliwy był swobodny dyskurs z urzędem nadzoru. Jego ocena zdarzenia cenotwórczego następowała będzie bowiem najczęściej po wystąpieniu skutków tych zdarzeń

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: kongres@seg.org.pl

 

 

 Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

 

 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 19/11/2015
Podziel Się