I Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG 2010 - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, BDO oraz UnicompWZA byli organizatorami I Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG 2010, który odbył  się w dniach 17-18 lutego br. w Centrum Kongresowo – Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie.

Zachęcamy do obejrzenia relacji video z Kongresu:

 

Opis

Podczas Kongresu przedyskutowane zostały zagadnienia dotyczące organizacji Walnych Zgromadzeń oraz przeprowadzono fikcyjne WZ Zwykłej Spółki SA. Uczestnicy mogli aktywnie brać udział w przebiegu „WZA” – zgłaszać wnioski formalne, modyfikacje uchwał, a także głosować (uwzględniając także podział głosów, czyli tzw. split voting). Podczas „WZA” przedyskutowanych zostało możliwie wiele problemów natury prawnej, organizacyjnej i technicznej.

Program

17 LUTEGO

12.00-13.45 Rejestracja uczestników konferencji/ Rejestracja uczestników ZWZ Zwykłej Spółki SA
13.00-13.45  Lunch
13.45-13.55 Otwarcie Kongresu
13.55-15.30

Walne zgromadzenie po nowemu – wstęp:
l najważniejsze zmiany regulacyjne


Mirosław Kachniewski, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor Generalny


l etap przygotowania walnego zgromadzenia (przygotowanie dokumentacji, ogłoszenie, record date)


Bernard Białek, ING Bank Śląski, Radca prawny


l proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW


Krzysztof Ołdak, Dział Operacyjny KDPW, Dyrektor


l organizacja WZ a ochrona danych osobowych


Andrzej Knap, Unicomp-WZA, Prezes Zarządu

15.30-15.50  Przerwa kawowa/Rejestracja uczestników ZWZ Zwykłej Spółki SA
15.50-18.30

ZWZ – Sesja I
Zwykłą Spółkę SA reprezentować będą:


André Helin, BDO Numerica, Prezes Zarządu
Andrzej Knap, Unicomp-WZA, Prezes Zarządu
Leszek Koziorowski, Gessel Kancelaria Prawna, Wspólnik
Zbigniew Mrowiec, Kancelaria Allen&Overy, Partner


l otwarcie i wybór przewodniczącego
l lista obecności, prawidłowość zwołania, porządek obrad
l pierwsze głosowania
l uczestnictwo w WZ poprzez Internet
l Split voting
l rola biegłego rewidenta na WZA

18.45-20.15 Kulig z ogniskiem
20.30-24.00 Kolacja przy muzyce na żywo

18 LUTEGO

9.00-11.00 ZWZ – Sesja II
l prawne aspekty przerwy w obradach
l rola biegłego rewidenta na WZA – cd.
l aspekty techniczne e-WZ (bezpieczeństwo, opóźnienia, formy komunikacji, problemy techniczne)
l kwestie głosowania drogą korespondencyjną
l zakończenie obrad
11.00-11.20  Przerwa kawowa
11.20-12.50

Podsumowanie:


l podsumowanie ZWZ Zwykłej Spółki SA


Mirosław Kachniewski, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor Generalny
Leszek Koziorowski, Gessel Kancelaria Prawna, Wspólnik,
Zbigniew Mrowiec, Kancelaria Allen&Overy, Partner


l etap po zakończeniu walnego zgromadzenia (ogłoszenie treści uchwał, protokoły, sprzeciwy i ich konsekwencje)


Bernard Białek, ING Bank Śląski, Radca prawny


l dalsze prace nad Rekomendacjami dotyczącymi Standardów WZA


Danuta Pajewska,Wardyńscy i Wspólnicy, Starszy Wspólnik


l dyskusja

12.50 Zakończenie Kongresu

Partnerzy

Organizatorzy
 logo_od_1993_thumb150.jpg logo_gpw_small_thumb250.jpg nowe_logo_kdpw_thumb150.jpg 
 logo_bdo.jpg   logo_unicomp_thumb.jpg
Patroni Medialni  
 logo_rzepa_thumb150.jpg parkiet_04_grudnia_2008_r_thumb100.jpg  logo_bankier_thumb150.jpg
logo_kapitalowy_stary_thumb150.jpg logo_radiopin_thumb150.jpg logo_tvn_cnbc_stare.jpg 
Transmisja on-line była realizowana przez
  logo_info_engine.jpg   
Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 20/12/2013
Podziel Się