Kongres Rynku Kapitałowego

Relacja z wydarzenia: 

W dniu 18 listopada 2013 roku Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i KDPW_CCP zorganizowali po raz drugi „KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było Partnerem Merytorycznym wydarzenia.

Opis

Organizatorzy
logo_kdpw.jpg logo_kdpw_ccp_2.jpg logo_wz_uw_2.jpg

Główną ideą Kongresu było upowszechnianie specjalistycznej wiedzy o rynku kapitałowym, perspektywach jego rozwoju oraz kluczowych instytucjach infrastruktury w środowisku naukowym, a także umocnienie relacji pomiędzy praktykami rynku kapitałowego a środowiskiem akademickim.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół bieżących problemów rynku kapitałowego, planów i perspektyw w zakresie implementacji nowych regulacji, produktów i usług dla inwestorów i emitentów. Podczas Kongresu omówione zostały także nowe rozwiązania technologiczne wspierające rozwój rynku kapitałowego w zakresie obrotu, rozliczeń i komunikacji.

W ramach Kongresu zorganizowany został konkurs na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W konkursie udział mogli wziąć doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.

Udział w kongresie był bezpłatny.

Podczas uroczystej kolacji, która odbyła się na zakończenie Kongresu w dniu 18 listopada br. nastąpiło wręczenie nagród dla autorów najlepszych referatów.

Laureaci

Więcej informacji o Kongresie

Zapraszamy za rok!

Program

Kongres Rynku Kapitałowego, Program *

Aula Rady Wydziału, Wydział Zarządzania UW, ul. Szturmowa

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników, kawa powitalna

11.00 – 11.10

Powitanie

Prof. dr hab. Jan Turyna, Dziekan Wydziału Zarządzania UW

 11.10 – 11.20

Wystąpienie otwierając

Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

 11.20 – 11.40

Prezentacja Organizatora, Wpływ regulacji UE na kształt polskiego rynku kapitałowego

dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP

 11.40 – 12.00 

Prezentacja Patrona Honorowego, Unia bankowa – konsekwencje dla polskiego sektora finansowego
Prof. Małgorzata Zaleska, Członek  Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 12.00 – 12.40

Obiad

 12.40 – 13.00

UTP – nowy system transakcyjny GPW – budowa potencjału wzrostu polskiego rynku
Izabela Olszewska, Dyrektor Zarządzający, Pion Rozwoju Rynku, GPW

 13.00 – 13.20 

Nowe instrumenty oferowane przez GPW
Krzysztof Mejszutowicz, Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

 13.20 – 13.40

Interoperability jako nowy trend wśród paneuropejskich izb rozliczeniowych
Marcin Truchanowicz, Dyrektor Zarządzający KDPW_CCP

13.40 – 14.00     

Rozwój usługi rozliczania derywatów z rynku międzybankowego
Żaneta Skorupska-Świrska, Zastępca Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP

 14.00 – 14.20 

Obowiązek raportowania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji
Sławomir Zając, Dyrektor Repozytorium Transakcji KDPW

 14.20 – 14.40 

Przerwa kawowa

 14.40 – 15.00

Perspektywy koniunktury giełdowej i nowe trendy inwestycyjne na świecie (Analityk DM)

15.00 – 15.30  Wpływ międzynarodowych rynków na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych
Marcin Dyl, Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
15.30 – 16.00 

Przyszłość polskiego systemu emerytalnego
Małgorzata Rudewicz, p.o. Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

16.00 – 16.30   Atrakcyjność inwestycyjna polskich spółek giełdowych
Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 16.30 – 16.45  

Podsumowanie referatów konkursowych

Prof. Dr hab. Jan Turyna (UW)

16.45 – 17.00  

Dyskusja na temat referatów z udziałem członków Kapituły Naukowej Konkursu

17.00 – 17.15      Podsumowanie i zakończenie Kongresu (Przedstawiciel UW i KDPW)
20.30 

Centrum Giełdowe, ul. Książęca

Uroczysta kolacja połączona z wręczaniem nagród dla autorów najlepszych referatów

* Program może ulec zmianie

Patroni

Patroni Honorowi
logo_akcjonaria_thumb150.png   logo_bnp.jpg
Partnerzy Merytoryzni
logo_gpw.jpg logo_izba_domow_maklerskich.jpg logo_igte.jpg
  logo_od_1993_thumb250.jpg  
Patroni Medialni
  logo_obserwator_finansowy.jpg  
  logo_parkiet.jpg  

Materiały

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z kongresu

  • Atrakcyjność inwestycyjna polskich spółek giełdowych

Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Pobierz

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

Dariusz Marszałek

Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
tel. 022 537 91 29
kom. 605 96 96 26
e-mail: dariusz.marszalek@kdpw.pl

Monika Przyborska

Zespół ds. Promocji i Marketingu
KDPW SA
tel. 022 537 91 44
kom. 606 97 63 92
e-mail: monika.przyborska@kdpw.pl

Kontakt w sprawie referatów

Alicja Fijałkowska

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
tel. 022 553 41 98
e-mail: konkurs_KRK@mail.wz.uw.edu.pl

Tags: 
Ostatnia aktualizacja 02/12/2013
Podziel Się