Kongres Rynku Kapitałowego

Kategoria: 
Patronaty SEG
09/11/2016

30 listopada br. odbędzie się V edycja Kongresu Rynku Kapitałowego. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, która została objęta patronatem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Ideą Kongresu jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym, perspektywach jego rozwoju, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku. Kongres umożliwia uczestnikom konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką obowiązującą na rynku kapitałowym.

Tematyka tegorocznego Kongresu koncentrować się będzie na zagadnieniach:
· Gospodarka oparta na wiedzy
· Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie
· Zawirowania na rynkach finansowych
· Budowanie długoterminowych oszczędności szansą na rozwój polskiego rynku kapitałowego
· Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie – stan aktualny i perspektywy
· Reforma emerytur kapitałowych - czynniki sukcesu
· Znaczenie KDPW_CCP  dla stabilności systemu finansowego w Polsce
· Nowe wymogi regulacyjne  w obszarze spółek i ich władz

Udział w progranie zapowiedzieli wybitni eksperci m.in Dr Iwona Sroka - Prezes KDPW i KDPW_CCP, Prof. dr hab. Alojzy Nowak - Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Dr Mirosław Kachniewski - Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Jarosław Dominiak - Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Prof. dr hab. Adam Glapiński - Prezes Narodowego Banku Polskiego

W ramach Kongresu, zorganizowany zostanie Konkurs na referat naukowy, którego celem będzie przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie będą mogli wziąć udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.

Prace nagrodzone w tegorocznym Konkursie na referat zostaną opublikowane w interdyscyplinarnym piśmie "Problemy Zarządzania", wydawanym przez Wydział Zarządzania UW i umieszczonym na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin nadsyłania referatów mija 13 listopada br.

Wręczenie nagród dla autorów najlepszych referatów nastąpi podczas uroczystej kolacji, która odbędzie się na zakończenie Kongresu w dniu 30 listopada 2016 r. o godzinie 18.30 w Centrum Giełdowym.

Organizatorami Kongresu jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP.

Rejestracja uczestników i Regulamin Konkursu na stronie Kongresu www.kongres-rk.pl

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Kongres odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, gmach dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, Sala Audytorium, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Ostatnia aktualizacja 09/11/2016
Podziel Się