Konsultacje ESMA ws. art. 8 Taksonomii

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
20/11/2020

Artykuł 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii UE 2020/852 zobowiązuje przedsiębiorstwa objęte dyrektywą 2014/95 UE do publikowania informacji o tym, jak i w jakim zakresie działalność związana jest z działalnością gospodarczą, która zgodnie z taksonomią kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo. W tym celu art. 8 ust. 2 zobowiązuje przedsiębiorstwa niefinansowe do stosowania trzech kluczowych wskaźników wydajności („KPI”), a mianowicie odsetka ich obrotów, nakładów inwestycyjnych („CapEx”) i wydatków operacyjnych („OpEx”) związanych z działalnością zrównoważoną środowiskowo. 

Artykuł 8 ust. 4 Taksonomii zobowiązuje Komisję Europejską do przyjęcia aktu delegowanego w celu uzupełnienia powyższych obowiązków poprzez określenie treści, prezentacji i metodologii informacji, które mają być ujawniane zarówno przez podmioty finansowe, jak i niefinansowe. W związku z tym ESMA rozpoczęła konsultacje, które mają pomóc w ustaleniu brzmienia takiego aktu. 

Z dokumentem konsultacyjnym można zapoznać TUTAJ, a odpowiedzi można udzielić do 04 grudnia 2020 r. 

Ostatnia aktualizacja 20/11/2020
Podziel Się