Formularz danych

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. ZAPOZNAJ SIĘ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35/5A (00-029), NIP 525-15-64-435 (dalej SEG) w celu otrzymywania informacji marketingowej pochodzącej od SEG, jak również informacji o dostępnych usługach i projektach prowadzonych przez SEG, newslettera SEG, informacji o organizowanych przez SEG wydarzeniach, ofertach specjalnych dla członków SEG oraz innych informacji dotyczących funkcjonowania spółek giełdowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000; dalej: Ustawa) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i w tym celu na otrzymywanie informacji handlowej na mój adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. 2019 poz. 123).

Ostatnia aktualizacja 20/11/2013

Jeśli masz pytania odnośnie naszych zasad przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania informacji od SEG, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: rodo@seg.org.pl.