Kreatywność, manipulacja, fałaszerstwo w rachunkowości

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych mialo przyjemność zaprosić na seminarium "Kreatywność, manipulacja, fałaszerstwo w rachunkowości", które odbyło w dniu 24 października 2007 roku.

Opis

Adresaci:

dyrektorzy finansowi, główni księgowi oraz pracownicy działu księgowości, sporządzający skonsolidowane sprawozdania finansowe.

logo_uniadlaprzedsiebiorczych.jpg

Program

10.00 – 14.00 Wiarygodność sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związanych
 

Typowe przypadki kreowania wyniku i wizerunku sytuacji majątkowej realizowane w granicach prawa


Przedstawimy studium przypadku jak zmienia się obraz sytuacji majątkowej spółki na skutek np.:

  • transakcji kapitałowych kreowanych wyłącznie dla potrzeb poprawy ekonomicznego wizerunku firmy bez zmian o charakterze operacyjnym,
  • zmian wycen z wartości historycznej na wartość godziwą (w tym w MSR) i konsekwencje tych zmian w sprawozdaniu,
  • zmian polityki rachunkowości w zakresie wyceny rezerw, należności, zapasów i wpływu na wynik finansowy i kapitały własne.
 

Ryzyka błędu oceny sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą

  • Udowodnimy, że istnieje różnica pomiędzy fałszerstwem sprawozdania, a rachunkowością kreatywną w granicach prawa.
  • Można „udoskonalić” wynik finansowy, wskaźniki ekonomiczne na dany dzień bilansowy, nie da się „udoskonalić” stanu posiadanych środków pieniężnych.
  • Powiemy, jak czytać sprawozdania finansowe, aby poziom kreatywności nie przekroczył linii fałszerstwa. Określimy przesłanki narażenia spółki na rachunkowość kreatywną.
 

Symptomy zagrożenia kontynuacji działalności jednostki


Prowadzący:

Ewa Jakubczyk-Cały

- biegły rewident, prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o. o.; wykładowca finansów, rachunkowości i rewizji finansowej na SHG i w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz na MBA w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie; członek Rady Programowej miesięcznika „Rachunkowość”, „Gazety Finansowej” i Serwisu Finansowo-Księgowego; członek Komisji Egzaminacyjnej przy KIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów. Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa w procesie połączeń spółek i doradztwa dla Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji. Jest współautorem książek: „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” (Wydawnictwo Difin), „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin), „Zamknięcie Rachunkowe Roku” (Wydawnictwo Infor) oraz wielu innych publikacji.

Patroni

Patron Merytoryczny
  pkf_consult.jpg  
Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się