Kreatywność, manipulacja, fałszerstwo w rachunkowości, czyli jak czytać i analizować sprawozdania finansowe

Relacja z wydarzenia: 

28 kwietnia 2010 roku w Sali Notowań w budynku GPW w Warszawie odbyło się seminarium Kreatywność, manipulacja, fałszerstwo w rachunkowości, czyli jak czytać i analizować sprawozdania finansowe, zorganizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz PKF Consult Sp. z o.o.

Opis

Organizatorzy
logo_od_1993_thumb150.jpg   logo_pkf_accountants_and_thumb150.jpg

Linia między rachunkowością kreatywną, a fałszerstwem jest niezwykle cienka. W tym kontekście uczestnicy seminarium usłyszeli o odpowiedzialności Zarządu, Rady Nadzorczej, audytora za sprawozdawczość spółki. Poruszona została tematyka wiarygodności sprawozdania finansowego, kreowania wyniku poprzez politykę rachunkowości - bowiem od polityki rachunkowości zależy sposób wyceny majątku oraz wyniku finansowego.

W trakcie trwania seminarium eksperci wskazali na te przepisy ustawy, w których występuje możliwość "modelowania" zasad wyceny przez spółkę. Natomiast studium przypadku pokało jak zmienia się obraz sytuacji majątkowej spółki na skutek np.:

  •     transakcji kapitałowych kreowanych wyłącznie dla potrzeb poprawy ekonomicznego wizerunku firmy bez zmian o charakterze operacyjnym,
  •     zmian wycen z wartości historycznej na wartość godziwą (w tym w MSR) i konsekwencje tych zmian w sprawozdaniu,
  •     zmian polityki rachunkowości w zakresie wyceny rezerw, należności, zapasów oraz wpływu na wynik finansowy i kapitały własne.

Spotkanie było adresowane do członków zarządu, dyrektorów finansowych, główych księgowych oraz pracowników działu księgowości, sporządzających sprawozdania finansowe.

Udział w seminarium był bezpłatny.

Seminarium przeznaczone było wyłącznie dla członków SEG.

Materiały

1. Wiarygodność badania finansowego

2. Badanie sprawozdania finansowego
3. Kreowanie wyniku przez politykę rachunkowości

4. Typowe przypadki kreowania wyniku

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się