MAR - Akty wykonawcze Komisji

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia MAR, pod względem procedur zgłaszania przypadków jego naruszeń, Komisji Europejskiej przynane zostały uprawnienia wykonawcze do określenia procedur, w tym ustaleń dotyczących podejmowania działań następczych w stosunku do sprawozdań oraz środków ochrony osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i środków ochrony danych osobowych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ( 1 ).

W trakcie implementacji postanowień rozporządzenia MAR do prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich doprecyzowany zostanie zakres regulacji powstających w tym trybie. 

 Rozporządzenie nr 182/2011 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/523

1

2

3

4

5

Tags: 
Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się