MSSF w praktyce. Kluczowe aspekty zamknięcia roku oraz konsekwencje zmian w MSSF dla spółek giełdowych - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Kluczowe aspekty zamknięcia roku oraz konsekwencje zmian w MSSF dla spółek giełdowych", która odbyła się 11 stycznia 2012 roku na warszawskiej GPW w Sali Notowań (ul. Książęca 4).

Opis

Organizatorzy
logo_deloitte_thumb175.jpg logo_gpw_2_thumb175.jpg logo_od_1993_thumb150.jpg

Lata 2010 i 2011 nie przyniosły tak rewolucyjnych zmian w zakresie regulacji MSR/MSSF, jak miało to miejsce w roku 2009, kiedy to stosujące MSR/MSSF podmioty musiały ponownie przyjrzeć się kształtowi swoich sprawozdań i dokonać w nich kluczowych reorganizacji. Niemniej jednak w bieżącym roku wchodzi w życie kilka nowych regulacji, na które należy zwrócić uwagę sporządzając sprawozdanie finansowe za 2011 rok. Pojawiło się również wiele istotnych zmian, które będą obowiązywać w przyszłorocznych sprawozdaniach za rok 2012, które warto poznać już teraz rozpoczynając nowy rok finansowy, niektóre z możliwością wcześniejszego zastosowania.

Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte przedstawili kluczowe kwestie istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie dotyczące m.in. ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych, segmentów operacyjnych MSSF8, wskaźnika "zysk na akcję", projektu nowego standardu, dywidendy, inżynierii podatkowej po zmianie przepisów od 2012 roku. Oprócz omówienia teoretycznych aspektów nowych przepisów i obowiązujących standardów, podczas konferencji poruszone zostały także praktyczne aspekty ich stosowania, co niejednokrotnie budzi wątpliwości interpretacyjne.

Uczestnicy konferencji zyskali okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Dodatkowo specjalnie dla uczestników konferencji przygotowaliśmy najnowsze publikacje nt. MSSF: „Praktyczny przewodnik po MSSF zawierający porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości".

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych. Udział w wydarzeniu mogli wziąć przedstawiciele spółek należących do SEG oraz klienci Deloitte.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.


Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek.

Program

11:40 – 12:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12:00 – 12:10

Otwarcie konferencji


Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:10 – 12:-40 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych – dlaczego może sprawiać trudności?
 • Częste braki w ujawnieniach dotyczących instrumentów finansowych
 • Ujawnienia dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym
 • Inne obszary
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w dziale audytu Deloitte
12:40 – 13:10 MSSF8 Segmenty operacyjne
 • Identyfikacja segmentów operacyjnych
 • Segmenty operacyjne a segmenty sprawozdawcze
 • Zasady wyceny informacji segmentowych
 • Ujawnienia wymagane przez standard
Monika Jakubczyk, Dyrektor w dziale audytu Deloitte
13:10 – 13:40 Wskaźnik „zysk na akcję” i jego rozwodnienie
 • Zasady prezentacji i ujawniania
 • Podstawowy zysk na akcję
 • Rozwodniony zysk na akcję – jak liczyć?
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w dziale audytu Deloitte
13:40 – 14:00  Przerwa kawowa
14:00 – 14:30 Projekt nowego standardu - jednostki inwestycyjne
 • Dlaczego powstał projekt nowego standardu
 • Definicja jednostki inwestycyjnej
 • Zwolnienie z konsolidacji
 • Zasady wyceny inwestycji
Przemysław Zawadzki, Menedżer w dziale audytu Deloitte
14:30 – 15:30 Dywidenda - ujęcie księgowe z uwzględnieniem skutków podatkowych i prawnych
 • Uwarunkowania prawne dla wypłaty dywidendy w ramach wymogów Kodeksu Spółek Handlowych
 • Ujęcie księgowe dywidendy z perspektywy otrzymującego i przyznającego
 • Szczególne przypadki – dywidendy w roku przejęcia, dywidenda po przejściu na MSSF, zwrot nienależnej zaliczki na dywidendę, dywidenda niepieniężna
 • Konsekwencje podatkowe wypłaty i otrzymania dywidendy
Aleksandra Rytko, Menedżer w dziale audytu Deloitte
15:30 – 16:00 Inżynieria podatkowa po zmianie przepisów od 2012 a ujęcie jej wyników wg. MSSF
 • Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2012 r. i ich konsekwencje dla podatników
 • Wydatki związane z emisją obligacji jako koszty podatkowe
 • Podatkowa grupa kapitałowa sposobem na optymalizację
 • Przekształcanie spółek osobowych w S.A. – wybrane konsekwencje podatkowe
Aleksander Kot, Starszy Menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte
16:00 – 16:30 Lunch

Patroni

Patroni Medialni
logo_pap_200_thumb150.jpg logo_bankier_thumb150.jpg logo_kapitalowy_thumb175.png

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z seminarium:

Prezentacje (PDF):

 • Prezentacja z Konferencji

Pobierz 

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się