MSSF w praktyce. Kluczowe aspekty zamknięcia roku oraz konsekwencje zmian w MSSF dla spółek giełdowych - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Deloitte miały przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Kluczowe aspekty zamknięcia roku  oraz konsekwencje zmian w MSSF dla spółek giełdowych", która odbyła się w dniu 12 stycznia 2011 roku na Sali Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4.

Opis

Organizatorzy
logo_gpw_small_thumb250.jpg logo_deloitte_thumb150.jpg logo_od_1993_thumb150.jpg

Rok 2010 wprowadza wiele zmian w poszczególnych regulacjach MSR/MSSF. Nie są może to zmiany tak rewolucyjne, jak te dotyczące roku 2009, kiedy to stosujące MSR/MSSF podmioty musiały ponownie przyjrzeć się kształtowi swoich sprawozdań i dokonać w nich kluczowych reorganizacji, niemniej jednak w bieżącym roku wchodzi w życie kilka nowych regulacji, na które należy zwrócić uwagę sporządzając sprawozdanie finansowe za 2010 rok. Pojawiło się również wiele istotnych zmian, które będą obowiązywać w przyszłorocznych sprawozdaniach za rok 2011, które warto poznać już teraz rozpoczynając nowy rok finansowy, niektóre z możliwością wcześniejszego zastosowania.

Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte przedstawili kluczowe kwestie związane z zamknięciem roku, „gorące” tematy roku 2010 oraz specyficzne zagadnienia wymagające interpretacji, jak również przybliżyli zmiany w MSSF istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie.

Uczestnicząc w konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Dodatkowo specjalnie dla uczestników konferencji przygotowaliśmy najnowsze publikacje nt. MSSF: najnowsze wydanie książki „Praktyczny przewodnik po MSSF wraz z porównaniem z PSR”, uaktualniony wzór sprawozdania finansowego wg MSSF oraz listę kontrolna informacji do ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

Konferencja przeznaczona była dla członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz klientów Deloitte.

Udział w seminarium był bezpłatny.

Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek

Program

11.30 – 12.00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12.00 – 12.10

Otwarcie konferencji


Zbigniew Adamkiewicz, Partner Deloitte
Mirosław Kachniewski, Wiceprezes Zarządu SEG

12.10 – 12.40

Najistotniejsze zmiany w regulacjach MSSF obowiązujące dla sprawozdań za rok 2010

 • Płatności w formie akcji rozliczane w Grupie Kapitałowej;
 • Ujawnianie aktywów trwałych (lub grup aktywów przeznaczonych do zbycia) sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży lub działalność zaniechana;
 • Ujawnianie informacji dotyczących aktywów w poszczególnych segmentach działalności;
 • Klasyfikacja zobowiązań jako krótko lub długoterminowe w przypadku możliwości rozliczenia ich poprzez emisję instrumentów kapitałowych;
 • Klasyfikacja wydatków na nieujęte składniki aktywów oraz umów leasingu gruntu;
 • Jednostka rozliczania testu na utratę wartości;
 • Określenie czy jednostka działa jako pośrednik;
 • Zmiany zasad rachunkowości w roku przejścia na MSSF;
 • Wartość godziwa jako domniemany koszt wytworzenia środków trwałych na dzień przejęcia.

Dariusz Gawrych, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte

12.40 – 12.55 Najistotniejsze zmiany w regulacjach MSSF obowiązujące dla sprawozdań za rok 2011 z możliwością wcześniejszego stosowania
 • Ujawnienia powiązań z jednostkami rządowymi;
 • Jak oszacować wartość godziwą punktów lojalnościowych;
 • Przedpłaty a wymogi dotyczące minimalnego finansowania.
Monika Jakubczyk, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte
12.55 – 13.10 Bieżące zagadnienia wymagające interpretacji
 • Ujmowanie umów konsorcjalnych;
 • Wycena aportów wniesionych w postaci nieruchomości;
 • Rozliczanie transakcji pod wspólną kontrolą.
Monika Jakubczyk, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte
13.10 – 13.40 Rachunkowość leasingu - proponowane zmiany
 • Przyczyny wprowadzenia zmian, koncepcyjne porównanie do MSR17;
 • Zmiany po stronie leasingobiorcy i leasingodawcy i ich wpływ na sprawozdanie;
 • Obecny status prac nad standardem.
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte
13.40 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 14.30 Rozpoznawanie przychodów ze sprzedaży - kierunki zmian w MSSF
 • Planowane zmiany standardów;
 • Wpływ na sprawozdawczość MSSF;
 • Ustalenie ceny sprzedaży i jej przypisanie do poszczególnych elementów transakcji;
 • Szczególne przypadki ujęcia przychodów.
Marta Towpik, Dyrektor w dziale Audytu Deloitte
14.30 – 15.00 Instrumenty finansowe – nowy standard MSSF 9
 • Harmonogram prac zastąpienia MSR39;
 • Nowe wymagania w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych;
 • Schemat klasyfikacji aktywów finansowych;
 • Ujęcie zmian wartości godziwej zobowiązań finansowych;
 • Potencjalny wpływ na sprawozdanie finansowe jednostki.
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte
15.00 – 15.30 Inżynieria podatkowa po zmianie przepisów od 2011 a ujęcie jej wyników wg. MSSF
 • Podwyższanie wartości podatkowej aktywów (step-up) w 2011 w świetle zmian przepisów podatkowych:
 • czy zmiany przepisów dotkną operacji już dokonanych;
 • czy pozostaje miejsce na inne metody inżynierii podatkowej.
 • Planowanie podatkowe realizacji różnic kursowych i jego efekt w sprawozdaniu finansowym;
 • Podatek odroczony – jak możemy uratować wartość aktywa?
 • Zwiększona ulga na złe długi - konieczne do jej stosowania operacje księgowe.
Aleksander Kot, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
15.30 – 16.00

Praktyczne aspekty pracy z taksonomią MSSF


Maciej Piechocki, XBRL Project Manager IFRS Foundation

16.00 – 16.45 Lunch

Patroni

Patroni Medialni
logo_tvn_cnbc_thumb_thumb.png logo_puls_biznesu.jpg logo_kapitalowy_stary_thumb150.jpg
  logo_bankier_thumb150.jpg  

Materiały

Materiały do pobrania (PDF):

Prezentacje
Taksonomia MSSF
Praktyczny przewodnik po MSSF

Kontakt

Dodatkowe informacje:

Agata Bednarczyk
Specjalista ds. Szkoleń i Konferencji
tel.: 22/ 692 49 45, tel. kom. 501 188 438
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 30/09/2013
Podziel Się