MSSF w praktyce. Sprawozdawczość śródroczna i inne gorące tematy MSSF - aspekty istotne dla spółek giełdowych - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Sprawozdawczość śródroczna i inne gorące tematy MSSF - aspekty istotne dla spółek giełdowych", która odbyła się 15 czerwca 2011 roku na warszawskiej GPW, ul. Książęca 4.

Opis

Organizatorzy
logo_deloitte_thumb150.jpg   logo_od_1993_thumb150.jpg

Rzetelny system raportowania zgodny z zasadami rachunkowości to jeden z podstawowych kryteriów atrakcyjności inwestycyjnej firm. System ten w coraz większym stopniu opiera się na raportowaniu śródrocznym. Czy jakość sprawozdawczości śródrocznej nadąża za wzrostem jej znaczenia dla otoczenia zewnętrznego?

Podcza konferencji eksperci firmy Deloitte omówili istotne kwestie związane z raportowaniem śródrocznym. Ponadto, praktycy poruszyli inne „gorące” tematy roku 2011 oraz specyficzne zagadnienia MSSF wymagające interpretacji. Eksperci przybliżyli również kolejne propozycje zmian MSSF opracowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, istotne zwłaszcza z perspektywy spółek notowanych na giełdzie.

Bieżący okres to okres intensywnych prac Rady nad zagadnieniami dotyczącymi konsolidacji, wspólnych przedsięwzięć, ujawnień odnośnie zaangażowania w inne jednostki jak również zagadnień związanych z ustaleniem wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym. Rada zaadresowała powyższe zagadnienia poprzez opublikowanie „prawie końcowych wersji” zestawu 5 nowych bądź znowelizowanych standardów dotyczących konsolidacji oraz nowego standardu dotyczącego ustalania wartości godziwej. Nasi eksperci podjęli wyzwanie przybliżenia Państwu czekających nas zmian w MSSF.

Uczestnicząc w konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych.

Spotkanie przeznaczone było wyłącznie dla przedstawicieli spółek należących do SEG oraz gości Deloitte. Udział w nim był bezpłatny.

Autor zdjęć: Małgorzata Drążek


Program

11:45 – 12:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12:00 – 12:05 Otwarcie seminarium
12:05 – 12:-15

Spodziewany harmonogram publikacji nowelizowanych standardów

 • Standardy wydane do czerwca 2011
 • Standardy, których wydanie jest oczekiwane w II połowie 2011
 • Wejście w życie

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

12:15 – 12:45

Sprawozdawczość śródroczna w świetle MSR34

 • Zmiany w MSR34 wchodzące w życie w roku 2011
 • Zmiana roku obrotowego a sprawozdawczość śródroczna i dane porównywalne

Monika Jakubczyk, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

12:45 – 13:05

Działalność zaniechana w sprawozdawczości finansowej

 • Klasyfikacja aktywów i grup do zbycia jako przeznaczonych do sprzedaży
 • Prezentacja działalności zaniechanej w sprawozdaniu finansowym, dane porównawcze

Przemysław Zawadzki, Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

13:05 – 13:35

Nowe spojrzenie na konsolidację – „zestaw pięciu” standardów

 • MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
 • MSSF 11 Wspólne umowy
 • MSSF 12 Ujawnienia odnośnie zaangażowania w inne jednostki
 • MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe
 • MSR 28 Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

13:35 – 13:55 Przerwa kawowa
13:55 – 14:25

Wartość godziwa w sprawozdaniu finansowym – MSSF13

 • Cel standardu
 • Hierarchia wartości godziwej
 • Ustalanie wartości godziwej (wskazówki, techniki)
 • Ujawnienia

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

14:25 – 14:55

Instrumenty finansowe – bieżące zagadnienia


Robert Karczmarczyk, Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

14:55– 15:25

Podatki - nowe linie interpretacji /orzecznictwa /planowane zmiany przepisów Różnice kursowe Koszty finansowe Zbycie akcji/udziałów w celu umorzenia Przekształcanie podmiotów


Aleksander Kot, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

 

15:25 – 15:40 Zakończenie konferencji – pytania i odpowiedzi
15:40– 16:15 Lunch

Patroni

Patroni Medialni
logo_rachunkowosc.jpg logo_ipo_stare.jpg logo_inwestycje_krzywe_2_thumb150.jpg

Materiały

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Pobierz prezentacjęKontakt

Dodatkowe informacje:

 

Agata Bednarczyk
Specjalista ds. Szkoleń i Konferencji, SEG
Tel. 22/ 692 49 45, kom. 501 188 438
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Tags: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się