MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2012 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2012 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań", która odbyła się 9 stycznia 2013 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opis

Organizator
logo_deloitte_thumb150.jpg   logo_od_1993_thumb150.jpg

Jak co roku zaprosiliśmy Państwa do udziału w konferencji, podczas której eksperci firmy Deloitte przedstawili kluczowe kwestie związane z zamknięciem roku finansowego 2012, specyficzne zagadnienia rachunkowe wymagające interpretacji, jak również przybliżyli kolejne zmiany w MSSF dotyczące roku 2013, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie. Podczas konferencji skoncentrowaliśmy się na aspektach związanych z ustalaniem wartości godziwej, zarządzaniem ryzykiem kredytowym jak również zagadnieniach uwzględniających dużą dozę subiektywności - elementach ocennych w procesie konsolidacji jak również obszarem rezerw i zobowiązań. Przyjrzeliśmy się sposobom prezentacji sprawozdań finansowych przez emitentów i zajęliśmy się kilkoma bieżącymi szczegółowymi zagadnieniami wymagającymi interpretacji. Zasygnalizowaliśmy także zmiany w przepisach podatkowych. W trakcie konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Dodatkowo specjalnie dla uczestników konferencji przygotowaliśmy najnowsze wydanie książki „Praktyczny przewodnik po MSSF wraz z porównaniem z PSR”.

Konferencja była bezpłatna. Udział mogli wziąć tylko przedstawiciele spółek giełdowych należących do SEG oraz klienci Deloitte.

Program

12:00 – 12:15  Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12:15 – 12:20

Otwarcie seminarium

 

Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG

12:20 – 12:40

Raport z przeglądu zastosowania MSSF 2012

 • Zróżnicowanie sposobów prezentacji podstawowych części sprawozdań finansowych spółek giełdowych
 • Zróżnicowanie w przestrzeganiu wymogów dotyczących ujawniania informacji
 • Dobór zasad rachunkowości prezentowanych w sprawozdaniach
Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte

 

12:40 – 13:10

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” – obszary wymagające subiektywnej oceny

 • Definicja kontroli
 • Kontrola faktyczna
 • Potencjalne prawa głosu
 • Ekspozycja na zmienne zwroty
 • Mocodawca czy agent
 • Postanowienia przejściowe
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu, Deloitte

 

13:10 – 13:40

Szacunki w sprawozdaniach – dlaczego tak trudne i ważne, kiedy ujawnienia sprawiają kłopot

 • MSR 37, czyli kiedy mamy do czynienia ze zobowiązaniem, rozliczeniem międzyokresowym biernym, rezerwą i zobowiązaniem warunkowym
 • szczególne przypadki szacunków
 • trudności z ujawnieniami w sprawozdaniu finansowym
 • szacunki a koszty uzyskania przychodów
Krystyna Palka-Ichas, Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte

 

13:40 – 14:10 Przerwa kawowa
14:10 – 14:40

Bieżące zagadnienia wymagające szczególnej interpretacji

 • Połączenia jednostek gospodarczych - ujęcie płatności warunkowej i późniejszych zmian jej wartości w jednostkowym sprawozdaniu nabywającego
 • Ujęcie udziału w wyniku oraz zmianach w innych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej
 • Kompensata za spóźnioną dostawę środków trwałych
 • Tworzenie własnej polityki rachunkowości w obszarach nieregulowanych przez MSSF poprzez analogię do istniejących standardów
 • Jednostka zależna przechodzi na MSSF później niż jednostka dominująca
Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w Dziale Audytu, Deloitte

 

14:40 – 15:00

Wycena w wartości godziwej – wymagania MSSF 13

 • Wpływ standardu na wycenę instrumentów finansowych
 • Wpływ standardu na wycenę aktywów / zobowiązań niefinansowych
 • Ujawnienia – wymagania MSSF 13
Robert Karczmarczyk, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem, Deloitte

 

15:00 – 15:20

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście MSSF

 • Wymagania MSSF w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym
 • Przykładowe strategie zarządzania ryzykiem kredytowym
 • Kluczowe zasady oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów oraz pomiaru ryzyka kredytowego
Robert Karczmarczyk, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
Maciej Małachowski, Starszy Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem, Deloitte

 

15:20 – 15:50

Podatki: nowe orzecznictwo, praktyka, dyskutowane zmiany

 • Zmiany w podatkach, które weszły w życie w 2013
 • Istotne zmiany w CIT jeszcze nie wdrożone - prawdopodobny kierunek ewolucji dyskutowanych rozwiązań w 2013
 • Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - kto jeszcze czeka w kolejce?
 • Modyfikacja dyrektywy I&R
Aleksander Kot, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte

 

15:50 – 16:30 Lunch

Partnerzy

Partner
  logo_gpw_small_thumb250.jpg  
Patroni Medialni
logo_pap_thumb150.jpg logo_ipo_thumb.jpg logo_inwestycje_thumb150.jpg

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji

Prezentacje (PDF):

 • Prezentacja z Konferencji       

Raport z przeglądu zastosowania MSSF
Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte

MSSF10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

Szacunki w sprawozdaniach – dlaczego tak trudne i ważne, kiedy ujawnienia sprawiają kłopoty
Krystyna Palka-Ichas, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte

Bieżące zagadnienia wymagające interpretacji
Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

Wycena w wartości godziwej – wymagania MSSF 13
Robert Karczmarczyk, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście MSSF
Robert Karczmarczyk, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte

Maciej Małachowski, Starszy Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte

Przegląd aktualnych zagadnień podatkowych
Aleksander Kot FCCA, doradca podatkowy Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Pobierz

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się