MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2013 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2013 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań", która odbyła się 8 stycznia 2014 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opis

Organizatorzy
logo_od_1993_thumb150.jpg   logo_deloitte.jpg

Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte przedstawili kluczowe kwestie związane z zamknięciem roku finansowego 2013, specyficzne zagadnienia rachunkowe wymagające interpretacji, jak również przybliżą kolejne zmiany w MSSF dotyczące roku 2014, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Jak co roku, specjalnie dla uczestników konferencji, przygotowaliśmy najnowsze wydanie książki „Praktyczny przewodnik po MSSF”.

Konferencja była bezpłatna. Udział w niej mogli wziąć tylko przedstawiciele spółek giełdowych należących do SEG oraz klienci Deloitte.

Program

12:00 – 12:15 Rejestracja gości i kawa powitalna
12:15 – 12:25 Otwarcie konferencji
12:25 – 12:35

Najistotniejsze zmiany w regulacjach MSSF obowiązujące dla sprawozdań za rok 2014

 • Zmiany w standardach wchodzące w życie od 1 stycznia 2014 roku
 • Zmiany w standardach wchodzące w okresach kolejnych z możliwością wcześniejszego zastosowania

Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte

12:35 – 13:20

Przejście z MSR 31 na MSSF 11 - jak rozliczać wspólne ustalenia umowne?

 • Główne różnice między MSR 31 a MSSF 11
 • Konsekwencje eliminacji metody konsolidacji proporcjonalnej
 • Krótka analiza przypadku

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

13:20 – 13:45

Nieruchomości inwestycyjne - szczególne aspekty

 • Nowe ujawnienia przy modelu wartości godziwej
 • Zmiany w klasyfikacji
 • Podejście do prawa wieczystego użytkowania gruntów

Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte

13:45 – 14:00

Przerwa kawowa

14:00 – 14:35

Bieżące zagadnienia wymagające szczególnej interpretacji

 • MSR 27 – reorganizacja grupy kapitałowej, wartość udziałów w jednostkowych sprawozdaniach,
 •  MSSF 11 – klasyfikacja wspólnego ustalenia umownego – współkontrolowana spółka sprzedaje swoją produkcję
  do stron trzecich,
 • MSR 12 - Podatek odroczony od transakcji wewnątrzgrupowych np. aportów w skonsolidowanych sprawozdaniach
  finansowych,
 • MSSF 13 – Zastosowanie wymogów ujawnień do aktywów i zobowiązań nabytych w połączeniu przedsięwzięć,
 • MSSF 10 – koszty nabycia dodatkowych udziałów i koszty sprzedaży udziałów bez utraty wartości w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym

Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

14:35 – 15:10

Instrumenty finansowe - MSSF 9 i inne

 • MSSF 9 – zmiany jakie nas czekają
 • net investment hedge a inwestycje w podmioty zagraniczne

Krzysztof Supera, Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

15:10 – 15:40

Podatki: nowe orzecznictwo, praktyka, dyskutowane zmiany

 • Zmiany w podatkach, które weszły w życie w 2014
 • Istotne zmiany w CIT jeszcze nie wdrożone - prawdopodobny kierunek ewolucji dyskutowanych rozwiązań
 • Nowe orzecznictwo, praktyka

Aleksander Kot, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

15:50 – 16:15 Lunch

Partnerzy

Partner
  logo_gpw_thumb250.jpg  
Patroni Medialni
logo_inwestycje_thumb150.jpg logo_pap_s_thumb150.jpg logo_stockwatch_thumb150.jpg

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

 • MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2013 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań

Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu, Deloitte
Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w Dziale Audytu, Deloitte
Krzysztof Supera, Menedżer w Dziale Audytu, Deloitte
Aleksander Kot, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte

Pobierz

 • Kompletny obraz. Praktyczny przewodnik po MSSF

Opracowanie merytoryczne wersji polskiej:

Zbigniew Adamkiewicz, Partner w Dziale Audytu Deloitte
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Krzysztof Supera, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte
Paweł Tendera, Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

Pobierz

 • Podsumowanie konferencji

Pobierz

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

  Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

asia_ok.jpg

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja 19/01/2015
Podziel Się