MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2014 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2014 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań", która odbyła się 8 stycznia 2015 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opis

Organizatorzy
logo_od_1993_thumb150.jpg   logo_deloitte.jpg

Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte przedstawili kluczowe kwestie związane ze zmianami w standardach w 2015 roku, zaleceniami ESMA odnośnie rozliczeń transakcji połączeń jednostek gospodarczych - MSSF 3 (wartości niematerialne i zobowiązania warunkowe, płatności warunkowe, zobowiązania do wykupu, korekty wyceny aktywów netto w okresie rozliczenia), MSSF 12 - ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki (założenia i osądy odnośnie stopnia kontroli nad inwestycją, udziały niedające kontroli w jednostkach zależnych, wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone, niekosolidowane jednostki strukturyzowane), MSSF 13 - problemy wdrożeniowe (akcje notowane na aktywnych rynkach - cena kupna/sprzedaży, wycena wartości godziwej zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych, jednostka obrachunkowa dla potrzeb wyceny wartości godziwej inwestycji w spółki zależne, współzależne i stowarzyszone, wymagane ujawnienia), MSSF 9 - wersja ostateczna standardu i przygotowanie do wdrożenia (klasyfikacja i pomiar - nowe podejście do ujmowania aktywów finansowych, utrata wartości - przejście z modelu straty poniesionej do modelu straty oczekiwanej, rachunkowość zabezpieczeń - nowe możliwości stosowania rachunkowości zabezpieczeń, przygotowanie do wdrożenia MSSF 9), wyzwaniami w procesie raportowania po przejęciu (zmiany w strukturze grup kapitałowych a proces raportowania, oczekiwania od działów finansowych vs. ryzyko błędów, wnioski z badania Deloitte w zakresie szybkiego zamknięcia, optymalizacja procesu zamknięcia i raportowania, dobre praktyki dotyczące sprawozdawczości grup kapitałowych) oraz istotnymi zmianami w CIT od 2015 roku (zmiany w sposobie wyliczania niedostatecznej kapitalizacji i ich wpływ na kapitały spółek, opodatkowanie dywidendy rzeczowej i świadczeń niepieniężnych, CFC - opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych).

Jak co roku, specjalnie dla uczestników konferencji, przygotowaliśmy najnowsze wydanie książki „Praktyczny przewodnik po MSSF”.

Konferencja była bezpłatna. Udział w niej mogli wziąć tylko przedstawiciele spółek giełdowych należących do SEG oraz klienci Deloitte.


Program

12:00 - 12:15 Rejestracja gości i kawa powitalna
12:15 - 12:25 Otwarcie konferencji
12:25 - 12:35

Co się zmienia w standardach w 2015 roku?

Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte

12:35 - 13:05

Zalecenia ESMA odnośnie rozliczeń transakcji połączeń jednostek gospodarczych - MSSF 3

 • Wartości niematerialne i zobowiązania warunkowe
 • Płatności warunkowe
 • Zobowiązania do wykupu
 • Korekty wyceny aktywów netto w okresie rozliczenia

Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte

13:05 - 13:25

MSSF 12 "Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki"

 • Założenia i osądy odnośnie stopnia kontroli nad inwestycją
 • Udziały niedające kontroli w jednostkach zależnych
 • Wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone
 • Niekosolidowane jednostki strukturyzowane

Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

13:25 - 14:05

MSSF 13 - problemy wdrożeniowe

 • Akcje notowane na aktywnych rynkach - cena kupna/sprzedaży
 • Wycena wartości godziwej zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych
 • Jednostka obrachunkowa dla potrzeb wyceny wartości godziwej inwestycji w spółki zależne, współzależne i stowarzyszone
 • Wymagane ujawnienia

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

14:05 - 14:20

Przerwa kawowa

14:20 - 14:50

MSSF 9 - wersja ostateczna standardu i przygotowanie do wdrożenia

 • Klasyfikacja i pomiar - nowe podejście do ujmowania aktywów finansowych
 • Utrata wartości - przejście z modelu straty poniesionej do modelu straty oczekiwanej
 • Rachunkowość zabezpieczeń - nowe możliwości stosowania rachunkowości zabezpieczeń
 • Przygotowanie do wdrożenia MSSF 9:
  - wyzwania dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansowego
  - aspekty praktyczne

Krzysztof Supera, Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

14:50 - 15:20

Wyzwania w procesie raportowania po przejęciu

 • Zmiany w strukturze grup kapitałowych a proces raportowania
 • Oczekiwania od działów finansowych vs. ryzyko błędów
 • Wnioski z badania Deloitte w zakresie szybkiego zamknięcia (Fast Close)
 • Optymalizacja procesu zamknięcia i raportowania
 • Dobre praktyki dotyczące sprawozdawczości grup kapitałowych

Adam Czechanowski, Dyrektor w Dziale Audit Advisory Deloitte

15:20 - 15:55

Istotne zmiany w CIT od 2015 roku

 • Zmiany w sposobie wyliczania niedostatecznej kapitalizacji i ich wpływ na kapitały spółek
 • Opodatkowanie dywidendy rzeczowej i świadczeń niepieniężnych
 • CFC - opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych

Aleksander Kot, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

15:55 - 16:25 Lunch

Partnerzy

Partner
  logo_gpw.jpg  
Patroni Medialni
 logo_inwestycje_krzywe_1_thumb150.jpg logo_pap_thumb.jpg  logo_stockwatch_thumb150.jpg

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

 • Praktyczny przewodnik po MSSF 2015

Pobierz
Najnowsza wersja Praktycznego przewodnika MSSF 2016 znajduje się pod poniższym linkiem:
http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/Praktyczny-przewodnik-po-MSSF_2016.html

 • W przypadku chęci otrzymania prezentacji z konferencji w formie elektronicznej, prosimy o kontakt z firmą Deloitte:

  Dominika Piotrowska-Skwarło, DipM ACIM

  Manager
  Audit Marketing, Public Relations and Business Development
  Deloitte Polska

  Tel. 61/ 882 42 63
  e-mail: dpiotrowska@deloittece.com

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

asia_ok.jpgJoanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

 

Tags: 
Ostatnia aktualizacja 10/03/2016
Podziel Się