MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2015 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2015 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań", która odbyła się 7 stycznia 2016 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opis

Organizatorzy
 logo_od_1993_thumb150.jpg   logo_deloitte.jpg 

Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte przedstawili kluczowe kwestie związane z priorytetami nadzorczymi ESMA na rok 2015 - wytyczne dla emitentów (inicjatywa Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dot. ujawnień, wpływ warunków na rynkach finansowych na sprawozdanie finansowe, inne priorytety ESMA), leasingiem dzisiaj i leasingiem w przyszłości (rozliczanie sprzedaży i leasingu zwrotnego (MSR 17 i SKI 27), wybrane aspekty nowego standardu o leasingu - aktualizacja statusu zmian), szczególnymi zagadnieniami dotyczącymi transakcji w Grupie i podmiotami stowarzyszonymi (klauzule rozwiązywania sporów a ocena współkontroli (MSSF 11), zamiana zobowiązań na kapitał (KIMSF 19), nabycie jednostki stowarzyszonej etapami - MSR 27 i MSR 28), wyzwaniami dla banków przy zamknięciu roku 2015 (ujęcie wpłat na BFG i inne płatności nałożone na banki (IFRIC 21), ujawnienia w zakresie ekspozycji restrukturyzowanych - główne wymogi i założenia), zaleceniami i standardami dotyczącymi raportowania pozafinansowego (czynniki niefinansowe a budowanie wartości firmy, zobowiązania dla spółek wynikające z Dyrektywy 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych, w jaki sposób spełnić wymagania Dyrektywy w praktyce, aby nie odbiegać od dobrych praktyk wypracowanych na rynku polskim?, rola CFO w obliczu nowej Dyrektywy i zmian w zakresie raportowania spółek) oraz nowym obrazem cen transferowych w Polsce (rozszerzenie zakresu obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów powiązanych, deklaracja CIT-TP – narzędzie służące ocenie przez administrację podatkową profilu oraz poziomu ryzyka w obszarze cen transferowych, rodzaje działalności biznesowej, które są postrzegane przez administrację podatkową jako główne obszary ryzyka w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak osoby odpowiedzialne za finanse grupy oraz spółki mogą się przygotować do zmian w praktyce kontroli cen transferowych).

Jak co roku, specjalnie dla uczestników konferencji, przygotowano najnowsze wydanie książki „Praktyczny przewodnik po MSSF”.

Bezpłatnie w wydarzeniu udział mogli wziąć udział tylko przedstawiciele spółek giełdowych należących do SEG oraz klienci Deloitte.

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych.

Program

13:00 - 13:15 Rejestracja gości i kawa powitalna
13:15 - 13:25 Otwarcie konferencji
13:25 - 13:55

Priorytety nadzorcze ESMA na rok 2015 – wytyczne dla emitentów

 • Inicjatywa Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dot. ujawnień
 • Wpływ warunków na rynkach finansowych na sprawozdanie finansowe
 • Inne priorytety ESMA

Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audytu, Deloitte

13:55 - 14:25

Leasing dzisiaj i leasing w przyszłości

 • Rozliczanie sprzedaży i leasingu zwrotnego ((MSR 17 i SKI 27)
 • Wybrane aspekty nowego standardu o leasingu – aktualizacja statusu zmian

Marcin Samolik, Starszy Menedżer, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte

14:25 - 14:55

Szczególne zagadnienia dotyczące transakcji w Grupie i podmiotami stowarzyszonymi

 • Klauzule rozwiązywania sporów a ocena współkontroli (MSSF 11)
 • Zamiana zobowiązań na kapitał (KIMSF 19)
 • Nabycie jednostki stowarzyszonej etapami (MSR 27 i MSR 28)

Przemysław Zawadzki, Dyrektor, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte

14:55 - 15:10 Przerwa kawowa
15:10 - 15:40

Wyzwania dla banków przy zamknięciu roku 2015

 • Ujęcie wpłat na BFG i inne płatności nałożone na banki (IFRIC 21)
 • Ujawnienia w zakresie ekspozycji restrukturyzowanych - główne wymogi i założenia

Paweł Nowosadko, Dyrektor w Dziale Audytu, Sektor Finansowy, Deloitte

15:40 - 16:10

Zalecenia i standardy dotyczące raportowania pozafinansowego. Czas na zmiany

 • Czynniki niefinansowe a budowanie wartości firmy
 • Zobowiązania dla spółek wynikające z Dyrektywy 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych
 • W jaki sposób spełnić wymagania Dyrektywy w praktyce, aby nie odbiegać od dobrych praktyk wypracowanych na
  rynku polskim?
 • Rola CFO w obliczu nowej Dyrektywy i zmian w zakresie raportowania spółek

Irena Pichola, Partner w Zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte

16:10 - 16:40

Nowy obraz cen transferowych w Polsce

 • Rozszerzenie zakresu obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów powiązanych
 • Deklaracja CIT-TP – narzędzie służące ocenie przez administrację podatkową profilu oraz poziomu ryzyka w obszarze cen transferowych
 • Rodzaje działalności biznesowej, które są postrzegane przez administrację podatkową jako główne obszary ryzyka w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Jak osoby odpowiedzialne za finanse grupy oraz spółki mogą się przygotować do zmian w praktyce kontroli cen transferowych

Iwona Georgijew, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte

16:40 - 17:10 Lunch

Partnerzy

Partner
  gpw_pl_cmyk.jpg  
Patroni Medialni
bankier_logo_final_2014_03_26_thumb175.j logo_inwestycje_krzywe_1_thumb150.jpg logo_biznes_1_thumb175.jpg
 logo_stockwatch_thumb150.jpg   wk_www.jpg 

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

 •  Prezentacja ze spotkania

Pobierz

 • Praktyczny przewodnik po MSSF 2016

Pobierz

 • Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2015 według MSSF

Pobierz

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Julia Baranowska
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: julia.baranowska@seg.org.pl

 

 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 16/01/2017
Podziel Się