Historia

Video

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych powstało w  1993 roku z inicjatywy 4 spółek giełdowych: BIG SA (reprezentowanego przez Annę Rapacką),  Swarzędz SA (Janusz Śliwocki), Universal SA (Jacek Stolarczyk), Wedel SA (Jolanta Grzegorczyk). Początkowo, jeszcze pod nazwą Stowarzyszenie Klub Emitenta, mieściło się w Swarzędzu, w siedzibie jednej z pierwszych spółek giełdowych w powojennej Polsce – Swarzędz SA.

Koncepcję poparły wszystkie ówczesne spółki giełdowe, przystępując do Stowarzyszenia Klub Emitenta. Spotkanie inauguracyjne odbyło się na początku 1994 roku w siedzibie firmy Wedel SA. W pierwszych latach istotnym obszarem aktywności Stowarzyszenia było organizowanie w siedzibach spółek członkowskich spotkanie z udziałem przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Papierów Wartościowych, Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Ministerstwa Finansów. Podczas tych spotkań komentowano sprawy związane z funkcjonowaniem spółek na rynku kapitałowym, rozmawiano o nowych regulacjach na rynku, obowiązkach informacyjnych i nowych instrumentach finansowych. W styczniu 1996 roku Stowarzyszenie zmieniło siedzibę i do chwili obecnej mieści się przy ulicy Nowy Świat w Warszawie. 

We wrześniu 1997 r. 15 członków założycieli zdecydowało o zmianie nazwy Stowarzyszenie Klub Emitenta na Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia Klub Emitenta był Janusz Śliwocki, którego w 1997 roku zastąpiła Anna Rapacka, sprawująca funkcję prezesa przez dwie kadencje. Stanowisko to objął następnie Rafał Chwast. Od marca 2006 roku do końca kwietnia 2011 roku na czele Stowarzyszenia stała Beata Stelmach. Następnie od maja 2011 roku Prezesem SEG został dr Mirosław Kachniewski, który wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia.

Ostatnia aktualizacja 11/02/2014
Podziel Się