Misja

Misją Stowarzyszenia jest reprezentowanie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. SEG służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacyjnym (poprzez uczestnictwo w procesie legislacyjnym), samoregulacyjnych (wypracowywanie standardów, interpretacji i rekomendacji) oraz edukacyjnych (poprzez organizację licznych szkoleń, konferencji i kongresów), jak również podejmując wiele innych działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Zgodnie z paragrafem 9, Rozdziału II Statutu Stowarzyszenia:

  1. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim członków.
  2. Celem działania Stowarzyszenia jest umożliwienie współdziałania emitentów papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, ewolucji polskiego życia gospodarczego i społecznego w kierunku tworzenia gospodarki rynkowej oraz doskonalenia zdolności organizacyjnej jego członków i dbałości o etyczne zachowanie uczestników rynku kapitałowego.
  3. Stowarzyszenie odwołuje się do tradycji aktywności gospodarczej, zaradności, oszczędności i racjonalizmu w działaniu.
  4. Stowarzyszenie podejmuje działania, w tym działalność naukową i oświatową, na rzecz rozwoju rynku kapitałowego
Tagi: 
Dokumenty publiczne: 
Ostatnia aktualizacja 26/03/2020
Podziel Się