Zastrzeżenia prawne

Właścicielem serwisu www.seg.org.pl jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
Treści umieszczane na stronie sa publikowane w celach informacyjnych.

Wszelkie prawa do koncepcji serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, struktury oraz pozostałych składowych serwisu www.seg.org.pl, są zastrzeżone.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników.

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności

Z uwagi na opisane wcześniej okoliczności zmian w przepisach prawnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wyłącza wszelką odpowiedzialność przewidzianą stosownymi przepisami prawa polskiego.

Wyłączeniem odpowiedzialności objęte są w szczególności:

  • wady techniczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne występujące przy korzystaniu ze stron, niezależnie od tego z jakich przyczyn one nastąpią
  • skutki kopiowania ze stron www.seg.org.pl wszelkiego rodzaju plików oraz każdych innych materiałów elektronicznych
  • skutki działania wirusów, programów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych, które narażą użytkownika strony na jakąkolwiek szkodę

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami.

 

Ostatnia aktualizacja 11/09/2013
Podziel Się