Agnieszka Gontarek

agnieszka_gontarek.jpg

Agnieszka Gontarek - dyrektor Działu Rynku Kasowego (d. Dział Emitentów) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych na wszystkie rynki GPW i nadzór sprawowany przez Giełdę nad emitentami zakresie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych. Członek Rady Nadzorczej BondSpot SA, przewodnicząca komitetów konsultacyjnych GPW: ds. ładu korporacyjnego oraz ds. rynku papierów udziałowych, członek komitetu ds. rynku papierów dłużnych. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej (pod red. prof. Marka Michalskiego, wyd. Beck 2014 r.). Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Ostatnia aktualizacja 30/04/2015
Podziel Się