Marcin Marczuk

marczuk_1.jpgPartner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

W ramach Kancelarii kieruje praktyką w zakresie ofert publicznych, subskrypcji prywatnych i różnorodnych transakcji i operacji na papierach wartościowych jak również na ich bazie (transakcje opcyjnie). Zajmuje się prawnymi aspektami przejęć, fuzji, podziałów czy przekształceń spółek kapitałowych. Przygotował wraz z zespołem ok.50 ofert publicznych (IPO i SPO) na bazie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, jak również pełną dokumentację oferowania praw udziałowych na potrzeby transakcji niepublicznych. Występował w imieniu emitentów, wprowadzających, podmiotów dominujących oraz domów maklerskich w postępowaniach administracyjnych przed KNF, czy PARP. Wraz z zespołem prawników przeprowadzał transakcje restrukturyzacyjne spółek, w tym spółek zależnych od Skarbu Państwa. Przygotowywał również programy lojalnościowe dla osób zarządzających czy pracowników spółek. Legitymuje się ponadto bogatym doświadczeniem w sprawach z zakresu prawa karnego i ubezpieczeń. Autor wielu publikacji z obszaru rynku kapitałowego, współautor dużego komentarza Beck „Prawo Rynku Kapitałowego. Komentarz”. Wydawnictwo CH BECK 2012.

Ostatnia aktualizacja 26/09/2013
Podziel Się