Robert Sroka

sroka.jpg

Robert Sroka - CSR Project Manager w Crido Business Consulting. Odpowiada za rozwój doradztwa w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jako członek rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu doradczego i opiniodawczego Prezesa Rady Ministrów, przewodniczy pracom Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Jest ekspertem ds. CSR organizacji pracodawców, Pracodawcy RP.  W latach 2009 - 2010 był kierownikiem ds. odpowiedzialności społecznej w Grupie Żywiec S.A, gdzie był odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie Spółki na RESPECT Index. Karierę zawodową rozpoczynał w Parlamencie Europejskim w Brukseli współpracując między innymi z Przewodniczącym Komisji Petycji. Jest redaktorem publikacji Odpowiedzialne Inwestycje Kapitałowe oraz Wytycznych dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z etyki biznesu i CSR między innymi dla menedżerów, członków zagranicznych izb gospodarczych w Polsce, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Ostatnia aktualizacja 26/09/2013
Podziel Się