dr Mirosław Cejmer

cejmer.jpgdr Mirosław Cejmer, Adwokat, nadzoruje prace Działu Prawa Spółek i Prawa Handlowego w kancelarii KKG Kubas Kos Gaertner

M.iur.comp (Bonn). Specjalizuje się w polskim i wspólnotowym prawie spółek oraz koncernów, prawnoporównawczej analizie problematyki korporacji kapitałowych oraz rynku kapitałowego w Europie i USA. Koncentruje się również na obszarach prawa cywilnego i gospodarczego. Nadzoruje prace działu prawa spółek i prawa handlowego. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Członek Europejskiego Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org) oraz Rady Programowej Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK). Był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się opracowaniem przepisów kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie. Autor artykułów oraz publikacji z zakresu prawa spółek w prasie krajowej i zagranicznej, a także serii Europejskie Prawo Spółek.

Ostatnia aktualizacja 27/09/2013
Podziel Się