dr Arkadiusz Radwan

radwan.jpgdr Arkadiusz Radwan, Adwokat, kancelaria KKG Kubas Kos Gaertner

Posiada bogate doświadczenie na kilku polach aktywności: pracy naukowej, dydaktyki akademickiej, zaangażowania społecznego, stanowisk menedżerskich, doradztwa prawnego, działalności publicystycznej i funkcji publicznych. Arkadiusz Radwan adwokatem współpracującym jako of counsel z Kancelarią KKG Kubas Kos Gaertner, jest także inicjatorem i prezesem Instytutu Allerhanda oraz szefem międzynarodowego instytutu naukowo-badawczego Centrum C-Law.org. Uprzednio pracował jako post-doc na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU) oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Studiował bądź prowadził badania w kilku wiodących placówkach akademickich na świecie, w tym na Copenhagen Business School, Europejskim Instytucie Universyteckim we Florencji, Uniwersytecie w Gandawie, Berlińskiej Hertie School of Governance, Uniwersytecie w Kolonii, Uniwersytecie w Bonn oraz Uniwersytecie w Jenie. Dr Radwan był także redaktorem naczelnym Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK). Dr Radwan posiada bogaty dorobek naukowy i jest częstym reprezentantem Polski w europejskich gremiach eksperckich oraz międzynarodowych seminariach i sympozjach naukowych. Jego doświadczenia akademickie obejmują wieloletnią pracę, wykłady gościnne, kwerendy oraz studia m.in. w takich ośrodkach uniwersyteckich jak Jena, Bonn, Kolonia, Hamburg, Berlin (HSoG), Nowy Jork (NYU), Florencja (EUI), Kopenhaga (CBS), Gandawa, Chongqing (SWUPL), Tarnopol czy St. Pölten. W Polsce Dr Radwan wykładał na Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dr Radwan jest również publicystą i komentatorem życia gospodarczego i publicznego na łamach wiodących czasopism ogólnopolskich i regionalnych.

Ostatnia aktualizacja 27/09/2013
Podziel Się