Joanna Dadacz

jdadacz_img_2330a.jpg

Joanna Dadacz – absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki Wydział Handlu Wewnętrznego, dyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości, członek Komisji Nadzoru Audytowego, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu księgowego, członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły rewident, doradca podatkowy. W latach 2000-2009 członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, od 2001 r. do 2007 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, członek Komisji Egzaminacyjnej na audytorów w latach 2002-2006. Wykładowca na uzupełniających studiach magisterskich Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Podstawy rachunkowości” oraz na Podyplomowych Studiach Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotów: „Prawo bilansowe” oraz „ Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny”. Autorka wielu artykułów i komentarzy z zakresu rachunkowości i audytu.  

Ostatnia aktualizacja 09/10/2013
Podziel Się