dr Radosław L. Kwaśnicki

kwasnicki_thumb250.jpg

 • radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW (www.rkkw.pl), kieruje Departamentem Sporów Korporacyjnym oraz Departamentem Rynku Kapitałowego
 • specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych
 • w 2011 r. uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts jako jedyny polski prawnik w zakresie prawa spółek, w 2010 r. także w ww. zakresie został wyróżniony przez European Legal Experts oraz wskazany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), gdzie wskazano m.in., iż „ … Radosław Kwaśnicki jest skutecznym menadżerem i opiekunem. Kwaśnicki doradza przedsiębiorstwom w sektorach energii, górnictwa, FMCG, farmaceutycznych oraz budowlanych.
 • arbiter krajowy i międzynarodowy; w latach 2010 - 2012 Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan a także arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu
 • bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek  rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych
 • członek  Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów
 • uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego
 • redaktor oraz autor a także współautor kilku podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”
 • wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu
 • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim
 • prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (www.kwasnicki.com.pl)

Kontakt:

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
ul. Wilcza 46 II p., 00-679 Warszawa
Tel.: + 48 22 541 70 80
Email: radoslaw.kwasnicki@rkkw.pl
www.rkkw.pl

Ostatnia aktualizacja 16/01/2014
Podziel Się