Danuta Pajewska

danuta_pajewska_3.jpg

Danuta Pajewska, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Danuta Pajewska jest radcą prawnym, partnerem odpowiedzialnym za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance i business compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu.

Brała udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych związanych z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradzała przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentowała wielu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Jest współautorką książki „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” wydanej przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013).

Ostatnia aktualizacja 09/11/2015
Podziel Się