Mariusz Kuciński

mariusz_kucinski_thumb150.jpg

Mariusz Kuciński, Partner, Wiceprezes Zarządu, PKF Consult

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Wiceprezes Zarządu wiodącej w Polsce firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult Sp. z o.o., która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Związany z firmą PKF Consult od początku jej istnienia. Przez lata kierował organizacją Działu Audytu, gdzie specjalizował się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Jest twórcą arkuszy informacyjno-kalkulacyjnych z zakresu badania sprawozdań finansowych. Sprawuje nadzór, koordynuje oraz organizuje prace związane z badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca na wyższych uczelniach i seminariach z tematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się