Robert Wąchała

robert_wachala_thumb175.jpg

Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych SGH w Warszawie. Wieloletni praktyk i specjalista w swojej dziedzinie. W latach 2001 – 2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, a później dyrektora Departamentu Informacji i Analiz KPWiG. Od 2007 roku dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem przez spółki publicznie obowiązków informacyjnych, a także za wykrywanie przestępstw na rynku kapitałowym. Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (2004-2007) oraz członek Komisji indeksów Giełdowych (2005-2009).

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się