Mariola Golec

mariola_golec_thumb150.png

Mariola Golec, Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych, IPO Doradztwo Kapitałowe

W IPO Doradztwo Kapitałowe od 2011 roku. Odpowiada za nadzór nad obsługą spółek publicznych w zakresie obowiązków informacyjnych oraz zagadnień pochodnych związanych z obecnością spółek na rynku regulowanym GPW. Posiada doświadczenie w szkoleniach i doradztwie na rzecz ponad 20 spółek giełdowych notowanych na rynku regulowanym.

W dotychczasowej karierze zawodowej pracowała m.in. w PKO Banku Polskim S.A. oraz w Domu Inwestycyjnym BRE Banku. W latach 2009-2013 Wiceprzewodnicząca Rady Oddziału Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Lublinie, następnie w Warszawie. W latach 2013-2014 ekspert merytoryczny w realizowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa e-projekcie cyklu szkoleń dotyczących inwestowania na giełdzie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako inwestor indywidualny na rynku akcji.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Autorka kilkunastu publikacji naukowych związanych z różnymi aspektami inwestycji giełdowych i rynków kapitałowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu na uczelni wyższej zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu makroekonomii oraz planowania finansowego przedsiębiorstw.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość.

Obecnie realizuje studia doktoranckie. Zasiada w radach nadzorczych spółek akcyjnych. Prelegent podczas wielu szkoleń oraz konferencji z zakresu inwestowania na rynku kapitałowym, obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się