Edmund Kozak

edmund_kozak_thumb150.png

Edmund Kozak, Wiceprezes Zarządu, IPO Doradztwo Kapitałowe

Odpowiedzialny w IPO Doradztwo Kapitałowe za obszar obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Aplisens S.A. – spółki notowanej na rynku podstawowym GPW.

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (2005-2006) oraz Doradcy Zarządu w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. (2004-2005). W latach 2004-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej Ciech S.A. (Sekretarz Rady, przewodniczący jej Komitetu Audytowego). Członek kapituły Konkursu The Best Annual Report (Najlepszy Raport Roczny wg MSSF/MSR), Instytut Rachunkowości i Podatków 2008-2010.

Z wykształcenia chemik - Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1996 pracownik naukowy Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

Doktor w specjalności agrofizyka.

W roku 1997 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, w 1996 - tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych.

W 2004 r. ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program realizowany we współpracy z London Business School, HEC Paris Graduate Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration).

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się