Roman Skrzypczyński

skrzypczynski_thumb150.jpg

Roman Skrzypczyński, Menedżer Usługi Forensic, Polska

Roman Skrzypczyński posiada 15-letnie doświadczenie w dziedzinie wykrywania cyberprzestępczości, przestępczości gospodarczej, wywiadu gospodarczego. Posiada także doświadczenie w zakresie monitoringu i pozyskiwania informacji o zdarzeniach przestępczych oraz ustalania sprawców w cyberprzestrzeni. Zanim dołączył do zespołu PwC odpowiadał za budowanie i koordynację zwalczania cyberprzestępczości na terenie kraju i współpracę międzynarodową w tej dziedzinie na szczeblu Komendy Głównej Policji.

Roman Skrzypczyński posiada niezbędną wiedzę z zakresu zwalczania cyberprzestępczości, informatyki śledczej, w szczególności pozyskiwania danych o sprawcach przestępstw przeciwko bezpieczeństwu informacji, porządkowi publicznemu, wolności seksualnej i obyczajności. Posiada również doświadczenie w pozyskiwaniu i analizie informacji ze źródeł publicznie dostępnych odnośnie osób fizycznych i prawnych.

Jako twórca i szef wydziału oraz struktur zwalczających cyberprzestępczość w kraju koordynował działania w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, współpracował z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych wrażliwych, monitorował  pozyskiwanie informacji o zdarzeniach przestępczych oraz ustalanie sprawców w cyberprzestrzeni. Współpracował z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi oraz organami ścigania innych państw odpowiedzialnymi za ochronę cyberprzestrzeni w zakresie koordynacji spraw dot. cyberprzestępczości.

Posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego Policja klauzula Ściśle Tajne, Tajne UE, Tajne NATO.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się