WIESŁAW ŁATAŁA

wieslaw_latala_small_0.jpg

Wiesław Łatała, Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy

Posiada 25-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Jest ekspertem w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, zamówień publicznych i sektorowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych.


Ostatnia aktualizacja 25/05/2017
Podziel Się