Monika Kulik

m_kulik_foto_portret_002.jpg

Monika Kulik, Ekspert ds. Komunikacji i CSR, Orange Polska SA

Monika Kulik jest ekspertem ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska. Odpowiada za raportowanie pozafinansowe, proces dialogu z interesariuszami, przygotowanie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności. Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Absolwentka Pedagogiki oraz Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego, a obecnie jest doktorantką w katedrze zarzadzania tej uczelni.

Ostatnia aktualizacja 04/01/2021
Podziel Się