Opóźnianie publikacji informacji poufnej

Regulacje MAR w zakresie opóźniania publikacji informacji poufnej zostały skonstruowane w taki sposób, że skorzystanie z tej możliwości generować będzie ekstremalnie wysokie ryzyko dla emitenta, tak ze strony nadzoru, jak i pozwów inwestorów.

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej z dnia 29 czerwca 2016

Final Report ESMA z 13 lipca 2016 r. w sprawie projektu wytycznych dotyczących opóźniania publikacji informacji poufnej

Opinia KNF z 29 lipca 2016 r. w sprawie procedury opóźniania informacji poufnej

Ostatnia aktualizacja 29/07/2016
Podziel Się