Lista insiderów

Informacje poufne powinny być publikowane niezwłocznie, a zatem logicznie rozumując, zanim jeszcze emitent zdąży sporządzić listę insiderów. Niemniej mogą być okoliczności (np. opóźnienie publikacji informacji poufnej), w których sporządzenie listy insiderów będzie wymagane. Warto zatem być wcześniej przygotowanym na taką ewentualność.

Q&A - nowa lista insiderów

W dniu 1 stycznia 2021 r. rozpoczęto stosowanie Rozporządzenia 2019/2115, które wprowadziło m.in. zmiany do Rozporządzenia MAR. Zgodnie z tymi zmianami w art. 18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MAR nastąpiła zamiana spójników „lub” na „i”. W związku z wątpliwościami spółek członkowskich, co do sposobu stosowania nowego brzmienia tych przepisów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wystąpiło do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawienie stanowiska w przedmiocie poruszonych zagadnień. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku dostępnym poniżej.

Q&A nowa lista insiderów

Ostatnia aktualizacja 03/03/2021
Podziel Się