Menedżerowie

Zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 pkt 25) MAR za menedżerów („osoby pełniące obowiązki zarządcze”) należy uznać członków zarządu i rady nadzorczej emitenta, a także inne osoby pełniące funkcje kierownicze, mające stały dostęp do informacji poufnych oraz „uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu”, cokolwiek to znaczy.


Obowiązek identyfikacji menedżerów spoczywa na emitencie, który zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze o obowiązkach sformułowanych w art. 19, tj. m.in. o konieczności identyfikacji i poinformowania wszystkich osób blisko związanych rodzinnie i biznesowo oraz osób blisko związanych biznesowo z osobami blisko związanymi rodzinnie.


Bardziej szczegółowo zagadnienia te zostały poruszone w poniższym tekście oraz na poniższej infografice.

Dodatek do "Parkietu" - Listy menedżerów, Piotr Biernacki

Infografika - Raportowanie transakcji menedżerów i osób blisko związanychOstatnia aktualizacja 28/06/2016
Podziel Się