Rodziny menedżerów

Na menedżerach ciążyć będą dwa bardzo poważne obowiązki – identyfikacji osób powiązanych oraz odpowiedniego poinformowania ich o nowych obowiązkach.
Art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. a), b) i c) definiuje przesłanki, jakie należy brać pod uwagę określając krąg osób blisko związanych rodzinnie z każdym z menedżerów emitenta. Chodzi tu o małżonka, dzieci na utrzymaniu oraz członków rodziny pozostających ponad rok we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy czym to pozornie proste określenie osób blisko związanych rodzinnie w praktyce rodzi olbrzymie wątpliwości interpretacyjne. Najczęstsze z nich dotyczą nieformalnego związku (nie jest to małżeństwo, ale od lat pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym) oraz osób nie będących rodziną, ale pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. szwagier, teściowa).


Częściowo wątpliwości te zostały rozwiane przez KNF w ramach opracowanych Q&A, w szczególności w odniesieniu do konkubentów (co do zasady wg tej interpretacji konkubinat i inne nieformalne związki nie wymagają uwzględniania przy tworzeniu listy osób blisko związanych) i powinowatych (wg KNF status członka rodziny obejmuje zarówno członka rodziny, jak i powinowatych).


Oczywiście problemów w tym obszarze jest dużo więcej, gdyż w wielu przypadkach jasne określenie sytuacji, w których dziecko jest na utrzymaniu rodzica, czy też mierzenie roku spędzanego we wspólnym gospodarstwie domowym nie jest proste i najczęściej będzie przedmiotem dodatkowych interpretacji.
Po dokonaniu identyfikacji osób blisko związanych rodzinnie na menedżerze ciążyć będzie drugi bardzo poważny (i niekiedy dużo trudniejszy) obowiązek właściwego powiadomienia tych osób o nowych obowiązkach. Zgodnie z art. 19 ust. 5 takie powiadomienie musi być przekazane na piśmie i menedżer ma obowiązek przechowywania kopii takiego powiadomienia. W bardziej skomplikowanych sytuacjach rodzinnych (konflikty, brak adresów do korespondencji etc.) obowiązek ten będzie w praktyce bardzo trudny do wypełnienia, a niekiedy wręcz niewykonalny.


Bardziej szczegółowo zagadnienia te zostały poruszone w poniższym tekście oraz na poniższej infografice.

Dodatek do "Parkietu" - Listy menedżerów, Piotr Biernacki

Infografika - Raportowanie transkacji menedżerów i osób blisko związanych

Ostatnia aktualizacja 28/06/2016
Podziel Się