Krzysztof Burnos

burnos.jpg

Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Studium Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie podjął również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania. Biegły rewident z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Od 2005 roku prezes spółki audytorskiej Kancelaria Biegłych Rewidentów BURNOS AUDIT sp. z o.o.  

W latach 2011-2015 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczący Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zasiadał w Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów wspierając perspektywę sektora MŚP w procesie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce. Od 2003 roku uczestniczył w pracach Komisji ds. współpracy międzynarodowej reprezentując KRBR w międzynarodowych gremiach. Do 2011 roku był członkiem grupy roboczej FEE ds. sektora MŚP i MŚFA działającej przy Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Obecnie członek Forum FEE ds. sektora MŚP i MŚFA oraz grupy roboczej FEE ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek. W latach 2012-2014 członek rady nadzorczej i przewodniczący komitetu audytu spółki giełdowej Magellan SA.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się