Robert Wąchała

robert_wachala_thumb175.jpg

Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych SGH w Warszawie. Wieloletni praktyk i specjalista w swojej dziedzinie, od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym.

Wchodził w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-obecnie) oraz działającego przy GPW Komitetu ds. rynku papierów udziałowych (2012-obecnie).

W latach 2001-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, a później dyrektora Departamentu Informacji i Analiz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Od 2007 roku dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego, który jest odpowiedzialny za nadzór nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz ich akcjonariuszy, prawidłowość ogłaszania i przeprowadzania ofert przejęcia, a także za wykrywanie przestępstw manipulacji oraz ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie, jako prelegent z zakresu regulacji polskiego rynku kapitałowego, w szczególności obowiązków ciążących na emitentach papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz ich akcjonariuszach. 

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się