Danuta Pajewska

danuta_pajewska_4.jpg

Danuta Pajewska, Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

Jest współodpowiedzialna za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych. Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance i business compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych.

Przygotowuje prawne części prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych związanych z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W latach 1989-1990 pracowała jako radca prawny w Ministerstwie Finansów oraz jako doradca ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Uczestniczyła w pracach grupy roboczej tworzącej prawne regulacje rynku kapitałowego w Polsce. Była dyrektorem Biura Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych. Współtworzyła pierwsze regulacje dotyczące publicznego obrotu papierami wartościowymi. W latach 1995-1999 była przewodniczącą Sądu Arbitrażowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., a do roku 2006 – sędzią tego sądu. Była radcą prawnym w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. i w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. Współpracowała z Deloitte, po czym dołączyła do kancelarii prawniczej współpracującej z Deloitte jako wspólnik odpowiedzialny za zagadnienia rynku kapitałowego.

Ostatnia aktualizacja 26/01/2021
Podziel Się